loading

Croeso!

Croeso i wefan Llŷr Gruffydd - Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru, sy'n cynnwys siroedd Wrecsam, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Conwy, Arfon ac Ynys Môn.

Defnyddiwch y wefan hon i ddysgu mwy am Llŷr, ei waith yn y Senedd a'n cymunedau lleol, ac i gysylltu os gall Llŷr fod o gymorth.


https://www.plaid.cymru/llyr_gruffydd#imprint

Newyddion diweddaraf

AS yn croesawu addewid gweinidog i gyd-weithio gyda Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod ar ddiwygio gwyliau ysgol

Mae AS wedi croesawu addewid gan weinidog i gyd-weithio gyda’r Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod ar ddiwygio gwyliau ysgol.
Darllenwch fwy

AS yn galw am ehangu safonau'r iaith Gymraeg i’r sector bancio

Mae AS wedi galw am safonau’r iaith Gymraeg gael eu ehangu i’r sector bancio.
Darllenwch fwy

Croesawu tair ysgol i'r Senedd

Ysgol Dyffryn Iâl     Ysgol Caer Drewyn   Ysgol Carrog   Yn ddiweddar cafodd Llyr Gruffydd y fraint o groesawu tair ysgol o Sir Ddinbych i'r Senedd yng Nghaerdydd.   Daeth disgyblion o Ysgolion Carrog, Dyffryn Iâl ac Ysgol Caer Drewyn, Corwen draw i'r Senedd i ddysgu am waith dydd i ddydd yr aelodau, yn ogystal a thrafod rhai o'r materion pwysig y mae wedi bod yn ymgyrchu arnynt. Mae ymweliadau â'r Senedd yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddeall yn well sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru, yn ogystal â dysgu mwy am sut y gallant helpu i lunio dyfodol y wlad.   Dywedodd Llŷr Gruffydd- "Gwych oedd gallu croesawu disgyblion o Ysgol Dyffryn Ial; Ysgol Carrog ac Ysgol Caer Drewyn i'r Senedd.   "Roedden nhw'n amlwg yn frwdfrydig dros ddysgu sut mae democratiaeth ifanc yn gweithio yng Nghymru, a sut y gallan nhw helpu i lunio dyfodol y wlad.   "Mi oedden nhw nhw eisiau gwybod sut y gallen nhw gael y materion sy'n effeithio arnyn nhw a'u cymunedau yn uwch na'r agenda wleidyddol. Mae'n ddigon posib mai gwleidyddion y dyfodol fydd rhai ohonynt.   "Roedd eu cwestiynau'n feddylgar ac roedden nhw'n dangos gwir angerdd dros wneud y wlad yn lle gwell."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd