Pam bod Llywodraeth Cymru wedi tynnu Betsi allan o fesurau arbennig pan mae'n dal i fethu?

Mae bwrdd iechyd a dreuliodd bum mlynedd mewn mesurau arbennig yn wynebu beirniadaeth bellach wedi adroddiad newydd damniol mewn i Adran Frys Ysbyty Glan Clwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorau 'angen cefnogaeth barhaus nid toriadau pellach'

Mae cynghorwyr Plaid Cymru ar Ynys Môn wedi cyfarfod â'u MS rhanbarthol Llyr Gruffydd i drafod gwella'r berthynas rhwng y Senedd a llywodraeth leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmoliaeth i gynllun hyfforddi prentisiaid

Mae cwmni peirianneg sifil blaenllaw sydd wedi'i leoli yng ngogledd Cymru wedi ei ganmol am ei ymrwymiad i hyfforddi prentisiaid lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Achubiaeth mewn cyfnod heriol' - Men's Shed yn ailagor.

Mae AS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi croesawu ailagor prosiect Men's Shed Dinbych yn Nhrefeirian ar gyrion y dref, gan ei ddisgrifio fel "achubiaeth mewn cyfnod heriol".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argyfwng costau byw yn gweld cynnydd mawr yn nifer y cŵn sy'n cael eu gadael

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pam fod angen mwy o Aelodau yn y Senedd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dysgu am flaenoriaethau plismona

O'r chwith: Llyr Gruffydd AS, Lucy,

Dywedodd Llŷr Gruffydd ei fod wedi dysgu cymaint o'i amser gyda swyddogion heddlu yn ardal Sir Ddinbych.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am ymestyn cynllun bwyd arloesol

O'r chwith: Cyng Beca Brown, Banc Bwyd Llanrug; Llyr Gruffydd AS; Cyng Steve Collings, Bwyd Da Bangor; Peter and Tia Walker Fareshare; Cyng Berwyn Parry Jones, Cwm y Glo; Liws, Pantri Pesda; Megan Thorman, Y Dref Werdd, Blaenau Ffestiniog; and Dewi Roberts, Pantri Pesda.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ogledd Cymru Llyr Gruffydd wedi galw am ehangu cynllun arloesol sy’n cadw bwyd dros ben rhag mynd i safleoedd tirlenwi ac yn sicrhau ei fod yn mynd i helpu pobl mewn angen.

Daw Cronfa Gwarged â Phwrpas Cymru i ben ddiwedd y mis yma ar ôl ailddosbarthu bron i 1200 tunnell o fwyd i elusennau a grwpiau cymunedol.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Herio'r Prif Weinidog am wella cysylltiadau ffyrdd yn y Gogledd

Image previewAS Plaid yn cwestiynu'r Prif Weinidog ynghylch atgyweirio ffyrdd a phontydd

Flwyddyn ar ôl i lifogydd ysgubo pont restredig hanesyddol yn Sir Ddinbych i ffwrdd a chau cyswllt ffordd allweddol yn Nyffryn Llangollen, mae AS Plaid Cymru Llyr Gruffydd wedi holi’r Prif Weinidog ynghylch cyllid ar gyfer atgyweirio ffyrdd a phontydd.

Dywedodd Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, fod Pont Llannerch ger Trefnant yn Nyffryn Clwyd a'r B5605 sy'n cysylltu Cefn Mawr a Phentre ger Y Waun yn gysylltiadau allweddol i gymunedau lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogwch cais #Wrecsam2025

MS yn cefnogi cais diwylliant Wrecsam 2025

Mae Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru yn gwahodd ei gyd-seneddwyr i gefnogi cais Wrecsam ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2025.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd