Y bobl a'r cwrs golff

Trigolion lleol yn cyfarfod â Llyr Gruffydd, AS Plaid Cymru Gogledd Cymru, a'r cynghorydd lleol Paul Penlington. O’r chwith, Cyng Paul Penlington, Jane Stacey, Margaret Hampson, James Mather, Dilys Davies, Llyr Gruffydd MS

Mae trigolion Prestatyn yn teimlo eu bod nhw wedi cael eu hanwybyddu ar ôl i gynlluniau gael eu datgelu i adeiladu amddiffynfa môr naw troedfedd o uchder o flaen eu tai.

Maen nhw'n credu bod Cyngor Sir Ddinbych wedi rhoi blaenoriaeth i'r clwb golff lleol drostynt ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod yr amddiffynfa fôr newydd arfaethedig wedi'i newid i wneud lle i dwll arall ar glwb golff Y Rhyl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Blwyddyn o aros am bont newydd Llannerch

Flwyddyn wedi chwalu pont Llannerch: AS Plaid yn mynnu atebion i atgyweirio

Image preview

Llyr Gruffydd AS gyda'r Cynghorydd Meirick Lloyd-Davies ger Pont Llannerch

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Kronospan: Dwy flynedd wedi'r tân

Ddwy flynedd wedi'r tân dinistriol yn Kronospan, mae AS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi holi eto am yr ymchwiliad i'r tân.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carthffosiaeth 3000 cymuned

Mae Aelod o'r Seneddol rhanbarthol Plaid Cymru wedi cysylltu â phob cyngor cymunedol yng ngogledd Cymru i asesu problemau halogi carthffosiaeth yn lleol.

Daw hyn ar ôl cwynion am orlifo carthion ym mhentref Capel Curig y llynedd.

Datgelodd Dŵr Cymru fod 3,000 o gymunedau yng Nghymru yn wynebu problemau tebyg ac nad oedd Capel Curig hyd yn oed yn y 500 uchaf - er gwaethaf carthffosiaeth ddynol amrwd yn llifo i lawr prif ffordd y pentref ac i'r afon gyfagos ar anterth yr haf.

Dywedodd yr AS Llyr Gruffydd: "Roedd y broblem yng Nghapel Curig yn ddigon drwg ond roedd cael gwybod gan Ddŵr Cymru, mewn ffordd eithaf ffwrdd â hi, bod 500 o gymunedau wedi cael eu heffeithio'n waeth yng Nghymru yn eithaf ysgytwol. Rwy'n gobeithio bod cynghorau cymunedol yn gallu darparu mwy o fanylion o ran mannau problemus carthion - er gwaethaf ceisiadau nid yw Dŵr Cymru wedi darparu rhestr gynhwysfawr. "

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Chwarae teg ar y cae chwarae

Mae cefnogwyr pêl-droed yn haeddu chwarae teg efo mynediad i gemau pêl-droed, yn ôl yr Aelod Senedd Gogledd Cymru Llyr Gruffydd

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trawsnewid bywydau pobl

Ymrwymiadau yng nghyllideb ddrafft Cymru yn “newid bywydau pobl er gwell” - Plaid Cymru

 ... ond Cymru yn parhau i fod ar ei cholled o dan rym San Steffan meddai llefarydd cyllid y blaid Llyr Gruffydd AS.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryderon am wasanaeth 111

Claf yn disgwyl 600 munud am gyngor 

Mae Plaid Cymru’s North Wales MS wedi codi pryderon am y gwasanaeth ffôn 111 ar ôl i weithwyr iechyd proffesiynol gysylltu â fo.

Dywedodd Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, wrth y Senedd fod y gwasanaeth 111 ar gyfer cyngor meddygol di-frys wedi'i lansio ym mis Mehefin eleni ar draws y rhanbarth.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ysgol â golwg byd-eang o'r argyfwng hinsawdd

Llyr Gruffydd AS gyda phlant ac athrawon Ysgol Gymraeg Mornant, sir y Fflint.

Mae ysgol wledig yn Sir y Fflint â golwg byd-eang wrth ystyried pryderon newid hinsawdd oherwydd trefniant gefeillio gydag ysgol ym Mangladesh.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwarth Adroddiad Holden

Plaid Cymru yn galw am “dryloywder, atebolrwydd a gwelliant” wrth i Adroddiad Holden gael ei gyhoeddi

 “Mae a wnelo hyn â llawer mwy na rhyddhau adroddiad hwyr, mae hyn yn fater o atebolrwydd gan bawb sydd wedi bod yng ngofal y bwrdd iechyd yn ystod yr amser mwyaf ofnadwy hwn” - Llyr Gruffydd AS

 Mae Plaid Cymru wedi galw am “atebolrwydd” wrth i Adroddiad Holden ar wasanaethau iechyd meddwl ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr gael ei gyhoeddi wedi blynyddoedd o oedi.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch â'r streic fysiau i ben

May be an image of 3 people and text that says "WREXHAM the Leader #ThereWithYou leaderlive.co.uk FUESDAY NOVEMBER 2021 PAGES 6&7 SEE PAGE PAIR PRAISED FOR SAVING PERSON CHECK OUT FROM RYAN'S NEW BLAZE TRAILER! 'SICK OF BEING TREATED LIKE SECOND CLASS' Arriva's North Wales drivers are on strike as they say that the firm has failed to offer a three per cent rise- as agreed with drivers in north west drivers SEE PAGE strike Mold bus station."

 

'Pam mae gweithwyr Cymru yn cael eu talu llai na'u cymheiriaid yn Lloegr?'

Mae MS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi annog Arriva Bus Cymru i setlo’r streic gyda 400 o yrwyr bysiau ledled y Gogledd, sydd bellach yn dechrau ar ei drydydd diwrnod.

Cafodd y streic ei galw gan yrwyr bysiau o undeb Unite ar ôl i’r cwmni wrthod paru ei gynnig yng Nghymru gyda’r cynnig 39c a wnaeth i yrwyr bysiau yng ngogledd-orllewin Lloegr.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd