loading

Croeso!

Croeso i wefan Llŷr Gruffydd - Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru, sy'n cynnwys siroedd Wrecsam, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Conwy, Arfon ac Ynys Môn.

Defnyddiwch y wefan hon i ddysgu mwy am Llŷr, ei waith yn y Senedd a'n cymunedau lleol, ac i gysylltu os gall Llŷr fod o gymorth.


 

Newyddion diweddaraf

Galw am ymestyn cynllun bwyd arloesol

O'r chwith: Cyng Beca Brown, Banc Bwyd Llanrug; Llyr Gruffydd AS; Cyng Steve Collings, Bwyd Da Bangor; Peter and Tia Walker Fareshare; Cyng Berwyn Parry Jones, Cwm y Glo; Liws, Pantri Pesda; Megan Thorman, Y Dref Werdd, Blaenau Ffestiniog; and Dewi Roberts, Pantri Pesda. Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ogledd Cymru Llyr Gruffydd wedi galw am ehangu cynllun arloesol sy’n cadw bwyd dros ben rhag mynd i safleoedd tirlenwi ac yn sicrhau ei fod yn mynd i helpu pobl mewn angen. Daw Cronfa Gwarged â Phwrpas Cymru i ben ddiwedd y mis yma ar ôl ailddosbarthu bron i 1200 tunnell o fwyd i elusennau a grwpiau cymunedol.
Darllenwch fwy

Herio'r Prif Weinidog am wella cysylltiadau ffyrdd yn y Gogledd

AS Plaid yn cwestiynu'r Prif Weinidog ynghylch atgyweirio ffyrdd a phontydd Flwyddyn ar ôl i lifogydd ysgubo pont restredig hanesyddol yn Sir Ddinbych i ffwrdd a chau cyswllt ffordd allweddol yn Nyffryn Llangollen, mae AS Plaid Cymru Llyr Gruffydd wedi holi’r Prif Weinidog ynghylch cyllid ar gyfer atgyweirio ffyrdd a phontydd. Dywedodd Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, fod Pont Llannerch ger Trefnant yn Nyffryn Clwyd a'r B5605 sy'n cysylltu Cefn Mawr a Phentre ger Y Waun yn gysylltiadau allweddol i gymunedau lleol.
Darllenwch fwy

Cefnogwch cais #Wrecsam2025

MS yn cefnogi cais diwylliant Wrecsam 2025 Mae Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru yn gwahodd ei gyd-seneddwyr i gefnogi cais Wrecsam ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2025.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd