Adroddiad tân Kronospan: Beth sy'n digwydd?

Mae Aelod o'r Senedd yn y Gogledd yn gofyn cwestiynau newydd am yr adroddiad hirhoedlog i dân 2020 yn ffatri Kronospan yn Y Waun.

Dywedodd Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd, sydd wedi galw'n gyson am gyhoeddi'r adroddiad i'r tân yn y ffatri sglodion pren, ei fod wedi syfrdanu fod Cyngor Wrecsam wedi gofyn am y holl wybodaeth berthnasol gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru DAIR blynedd wedi'r digwyddiad ar Ionawr 23ain, 2023.

Dywedodd Mr Gruffydd: "Mae'r ymateb Rhyddid Gwybodaeth gan y Gwasanaeth Tân ac Achub, a gynhaliodd ymchwiliad Lefel Un i achos y tân, yn datgan yn glir iawn mai Cyngor Wrecsam yw'r corff sy'n gyfrifol am ymchwilio'r tân. Achosodd y tân bryder mawr yn y gymuned ar y pryd gan arwain at ddatganiad i bobl lleol i gadw eu ffenestri ar gau. Roedd trigolion yn yr ysbyty o ganlyniad ac mae'n hanfodol bod y gymuned yn deall beth ddigwyddodd a'r hyn aeth o'i le.

"Esboniad yr oedi oedd Covid i ddechrau a dwi'n derbyn bod angen blaenoriaethu adnoddau i ddiogelu'r cyhoedd. Ond does dim esgus i'r Cyngor beidio gofyn am yr holl wybodaeth berthnasol gan y Gwasanaeth Tân ac Achub am dair blynedd, fel mae'r FOI yn ei awgrymu.

"Fel mae'r FOI yn dweud bod yr ymchwiliad hon yn ymchwiliad lefel isel yn ôl y Swyddog Ymchwilio, mae'n od iawn nad ydym wedi cael golwg ar ganlyniadau canfyddiadau'r ymchwiliad ers tair blynedd.

"Ni fydd hwn yn mynd ffwrdd - mae pobl yn Y Waun yn ogystal â gweithwyr yn y ffatri yn haeddu gwybod beth ddigwyddodd ar y noson honno ac mae'n hollbwysig bod gwersi'n cael eu dysgu. Sut all hynny ddigwydd os nad oes arwydd o'r ymchwiliad?"

Ychwanegodd Mr Gruffydd: "Mae'r diffyg cyfathrebu gan y Cyngor ynglŷn â'r mater yma, er gwaethaf y diddordeb amlwg a chyfiawnadwy gan y cyhoedd, yn peri pryder. Bydd ond yn ychwanegu at y canfyddiad bod rhywbeth wedi mynd yn ddrwg o'i le o ran yr ymchwiliad. Rwy'n annog Cyngor Wrecsam i gyhoeddi eu canfyddiadau cyn gynted â phosib."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2023-03-15 14:31:04 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd