AS yn annog gweinidog i gefnogi gweithwyr wedi affeithio gan siopau Wilko yn cau

Mae AS wedi annog Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr sydd yn cael ei haffeithio gan siopau Wilko yn cau ar draws y gogledd.

 

Cododd Llyr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, y mater hefo Vaughan Gething yn sgil y newyddion bod yr adwerthwr stryd fawr yn cau ei 400 siop yn y DU, sydd yn golygu bod 12,500 o weithwyr yn gwynebu colli gwaith.

Er bod Poundland wedi cytuno i gymryd drosodd prydlesi 71 o’r siopau a bod B&M wedi prynu 51, nid oes newyddion bod prynwyr ar gyfer lleoliadau Wilko yn Y Rhyl, Llandudno, Wrecsam a Porthaethwy.

Yn yr Haf dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford bod Llywodraeth Cymru hefo twll o £900m yn ei gyllideb.

Galwodd Mr Gruffydd, o Blaid Cymru, ar weinidogion i sicrhau bod cyllidebau ar gyfer rhaglenni y gall helpu gweithwyr Wilko sydd yn colli eu swyddi yn cael eu “gwarchod”.

Tra’n siarad yn y Senedd, dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Yn amlwg, mae trefi fel Caergybi, Llandudno, Wrecsam a Rhyl yn mynd i wynebu naill ai wedi cau neu ar fin cau o safbwynt Wilko yn y trefi hynny.

“Clywon ni yn gynharach sut mae hynny'n gadael bwlch ar y stryd fawr, ac yn amlwg mae hynny yn tanseilio hyfywedd ehangach, efallai, rhai o'r canolfannau trefol hynny.

“Ond o safbwynt y gweithwyr yn benodol, mi gyfeirioch chi at y gefnogaeth a'r rhaglenni sydd ar gael.

“Pa sicrwydd allwch chi ei roi, er mor anodd yw hi, y bydd cyllidebau'r rhaglenni hynny yn cael eu gwarchod yn y cyfnod sydd i ddod oherwydd, yn amlwg, rŷn ni'n clywed am y toriadau sydd yn digwydd o fewn y Llywodraeth?

“Mae yna berygl, wrth gwrs, o leihau'r ddarpariaeth gefnogol yna, y bydd yr effaith gymaint, gymaint yn waeth. Felly, pa sicrwydd allwch chi roi y bydd y cyllidebau yna'n cael eu hamddiffyn, lle gallwch chi?”

Atebodd Vaughan Gething: “Rydw i’n meddwl y gallai roi y sicrwydd i’r Aelod y byddwn yn cefnogi gweithwyr yn yr ardaloedd angenrheidiol lle mae gennym yr adnoddau i wneud hynny.

“Mae Wilko yn esiampl anodd achos rhyngddynt mae Poundland a B&M wedi prynu o gwmpas 120 o siopau, ond nid ydym yn siŵr ym mhle mae i gyd o’r lleoliadau yna eto. Felly mae hynny yn creu ansicrwydd i nifer o weithwyr yng Nghymru ac ar draws y DU.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-09-29 14:46:35 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd