AS yn croesawu disgyblion ‘brwdfrydig’ Sir Fflint i’r Senedd

Mae AS wedi croesawu disgyblion “brwdfrydig” o Sir Fflint i’r Senedd.

Dangosodd Llŷr Gruffydd, bobl ifanc o Ysgol Glanrafon, Ysgol Terrig, Ysgol Gwenffrwd, Ysgol Croes Atti o gwmpas y Senedd.

Siaradodd y gwleidydd o Blaid Cymru, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd as sydd yn Weinidog Cysgodol ar gyfer Materion Gwledig am ei rôl yn siarad ar ran etholwyr yn o gystal a craffu a herio Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: “Roedd o yn wych y gael y cyfle i groesawu disgyblion o gymaint o ysgolion gwahanol yn Sir Fflint i’r Senedd,

“Digon bosib bod yna rai o wleidyddion y dyfodol yn ei mysg achos ni fuasai llawer eu cwestiynau allan o’u lle yn cael eu gofyn ar lawr y Senedd.  

“Dangosodd y disgyblion frwdfrydedd go iawn am wneud y wlad yn well lle ac roeddent yn amlwg yn frwdfrydig i ddysgu achos gofynnwyd nifer o gwestiynau heriol a meddylgar.

“Roedden nhw hefyd eisiau gwybod am fy ngwaith fel Aelod o’r Senedd ac am sut rydw i yn siarad ar ran etholwyr.  

“Yn o gystal a hynny roedden nhw hefyd eisiau gwybod sut y gallent ymwneud mwy a gwleidyddiaeth a sut y gallent wthio y materion sydd yn bwysig iddyn nhw yn uwch fyny yr agenda gwleidyddol.

“Mae o yn oll bwysig i’n democratiaeth yng Nghymru bod pobl ifanc yn dod i ddeall sut mae’r Senedd yn gweithio a sut i ymwneud gyda fo.

“Rydym ni angen cael gymaint o bobl ifanc a phosib i ymwneud a’r broses gwleidyddol achos mae’r Senedd yn cymryd penderfyniadau pwysig sydd yn cael effaith ar eu bywydau dydd i ddydd a’u teuluoedd.

“Mae o wastad yn andros o galonogol ac yn ysbrydoliaeth i weld pobl ifanc yn cymryd diddordeb mor frwd yng ngwleidyddiaeth Cymru.

Wnaeth y disgyblion gyfarfod Hannah Blythin AS yn ystod yr ymweliad hefyd.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-04-26 16:28:22 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd