AS yn galw am ariannu digonol ar gyfer hosbisau sy’n gwynebu toriadau

Mae AS wedi galw am ariannu digonol ar gyfer hosbisau yng Ngogledd Cymru sy’n gwynebu gorfod gwneud toriadau.

Dywedodd Llyr Gruffydd, sydd yn cynrychioli’r rhanbarth yn Y Senedd, ei fod yn “poeni” ar ôl clywed bod 90% o hosbisau Cymraeg yn cyllido am ddiffyg ariannol 2023/24.

Mae o wedi dweud wrth weinidogion Llywodraeth Cymru eu bod nhw angen “sicrhau bod y sector hefo’r adnoddau angenrheidiol.

Mae Gogledd Cymru yn gartref i sawl hosbis, yn cynnwys Hosbis St Kentigern yn Llanelwy, Hosbis Tŷ’r Eos yn Wrecsam, Tŷ Gobaith yng Nghonwy, a Hosbis Dewi Sant, sydd hefo lleoliadau yn Llandudno, ym Mangor ac ym Mhorthaethwy.

Mae hosbisau elusennol yn darparu gofal critigol i dros 20,000 o bobl sy’n cael eu heffeithio gan salwch angheuol yng Nghymru bob blwyddyn.

Cafodd Mr Gruffydd, o Blaid Cymru gyfarfod gyda aelodau o Hospices Cymru i glywed am y cyfraniad gwerthfawr mae’r trydydd sector yn gwneud i ofal lliniarol a diwedd oes.

Oes mae hosbisau yn gorfod gwneud toriadau i wasanaethau dywedodd y byddai hynny yn cynyddu pwysau ar GIG Cymru.

Mae darparwyr gofal diwedd oes elusennol yn gwynebu heriau anodd ar amser o gynnydd mewn angen.

Mae’r nifer o blant hefo salwch sy'n cyfyngu ar fywyd yn cynyddu, gyda 1 mewn 172 o dan 18 oed yn cael eu heffeithio.

Mae Hospices Cymru yn cynrychioli 15 hosbis elusennol sydd yn darparu gofal angenrheidiol i bobl hefo salwch sy'n cyfyngu ar fywyd a salwch terfynol ar draws y wlad.

Mae aelodau y mudiad yn gweithio i sicrhau mynediad cyfartal i ofal hosbis a lliniarol ansawdd uchel, wedi ei ddarparu yn eu lle dewisol ac sydd yn cefnogi ac yn gofalu am eu teuluoedd a’u anwyliaid.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Yn aml mae’r gofal hanfodol y mae hosbisau yn eu darparu, nid yn unig o bobl hefo salwch terfynol yn cael ei tan-werthfawrogi.

“Mae eu gallu i ddarparu y gwasanaethau yma yn dibynnu arnynt yn derbyn y gyllid angenrheidiol i wneud hynny.

“Rydw i yn pryderu clywed bod 90% o hosbisau Cymru yn cyllido am ddiffyg ariannol yn 2023/24 a bod nifer o ddarparwyr yn cysidro gwneud toriadau i wasanaethau achos o hynny.

“Buasai hyn nid yn unig yn effeithio y bobl sydd yn dibynnu ar y gwasanaethau yma, ond hefyd yn rhoi mwy o straen ar GIG Cymru

“Yn yr adolygiad gofal lliniarol mae gweinidogion Llywodraeth Cymru hefo dyletswydd i sicrhau bod y sector yn cael yr adnoddau angenrheidiol.

“Ar Wythnos Gofal Hosbis, rydw i eisiau cynnig fy nghefnogaeth i hosbisau ar draws Gogledd Cymru a rhoi diolch iddynt am y gwaith hynod o bwysig y maent yn eu wneud.”

 

 

 

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-10-26 15:05:20 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd