AS yn talu teyrnged i’r RSPCA ar eu 200ed pen-blwydd

Mae AS wedi talu teyrnged i’r RSPCA ar eu 200ed pen-blwydd.

Ymunodd Llŷr Gruffydd, sy’n cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, a cynrychiolwyr o RSPCA Cymru i ddathlu y carreg filltir.

Arwyddodd y gwleidydd o Blaid Cymru gerdyn mawr yn dymuno pen-blwydd hapus i’r elusen.

Pan gafodd yr RSPCA gan grŵp bach o bobl mewn caffi yn Llundain yn 1824 roedd y byd yn le gwahanol iawn i anifeiliaid.

Ers hynny mae’r mudiad wedi tyfu i fod yr elusen mwyaf o’i fath yn y DU, ac yn y byd.

Dros y ddau ganrif diwethaf mae’r RSPCA wedi helpu i newid dros 400 o ddeddfau – yn cynnwys rhai sy’n gwarchod anifeiliaid yng Nghymru.

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: “Roedd hi’n bleser i groesawu cynrychiolwyr o’r RSPCA i’r Senedd i ddathlu pen-blwydd y mudiad yn 200 oed.

“Dros y ddau ganrif diwethaf mae’r elusen wedi gwneud cyfraniad enfawr les anifeiliaid trwy ymgyrchu i newid deddfau, newid diwydiannau, ac i newid meddyliau.

“Mae yr RSPCA yn troi yn 200 oed yn cynnig y cyfle perffaith i adlewyrchu ar sut mae Cymru wedi sefydlu ei hyn fel arweinydd byd-eang mewn gwarchod anifeiliaid.

“Mae Cymru yn wlad sydd yn caru anifeiliaid ac rydw i yn falch o’r cyfraniad mae y Senedd wedi ei wneud i wella bywydau anifeiliaid yn o gystal a gwarchod yr anifeiliaid mwyaf bregus yn ein cymdeithas rhag creulondeb a esgeuluso.

“Mae’r byd yn newid yn gyflymach ac yn gyflymach a mae’r bygythiadau mae anifeiliaid yn gwynebu yn parhau i gynyddu ac mae ddyletswydd arnom ni fel cymdeithas mynd i’r afael a’r heriau yma.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-06-28 10:55:10 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd