B5605

July 26, 2021
Cysylltwch â: Marc Jones
+447747792441

Plea for action after Storm Christoph landslide repairs 'wreak havoc' in  Wrexham - North Wales Live

Aros am atgyweirio ffyrdd yn 'hollol annerbyniol'

Mae angen cyllid Llywodraeth Cymru i drwsio ffordd medd Llyr Gruffydd AS

Mae pryder na fydd ffordd ddiflannodd mewn tirlithriad a achoswyd gan Storm Christophe yn cael ei hatgyweirio am flynyddoedd oherwydd i Lywodraeth Cymru wrthod ariannu'r gwaith.
Dyna farn Aelod o'r Senedd Gogledd Cymru Llyr Gruffydd, sydd wedi gofyn cwestiynau i weinidog trafnidiaeth Cymru, Lee Waters, ynghylch ag ariannu'r atgyweiriadau i'r B5605 yn Newbridge, ger Wrecsam.
Dywedodd Mr Gruffydd, sy'n cynrychioli Plaid Cymru: "Mae'r ffordd trwy Newbridge yn gyswllt pwysig i bobl leol wrth gwrs ond mae hefyd yn llwybr pwysig i drafnidiaeth pan fydd yn rhaid cau cefnffordd yr A483 gerllaw oherwydd damwain neu trwsio ffordd.
"Roedd y storm ym mis Ionawr yn golygu bod yr afon Ddyfrdwy islaw wedi ysgubo rhan o'r tir o dan y ffordd ac mae hanner y ffordd bellach wedi diflannu. Mae'r atgyweiriadau sydd eu hangen yn helaeth - rwyf wedi gweld un amcangyfrif ar fwy na £1m - a byddwn yn disgwyl i'r Llywodraeth i gefnogi'r cyngor yn ariannol er mwyn gwneud gwaith sylweddol fel hyn.
"Felly mae'n destun pryder mawr gweld llythyr dyddiedig Gorffennaf 14 gan Julie James, y gweinidog newid hinsawdd, yn dweud wrth yr AS lleol nad yw'r gwaith atgyweirio yn gymwys i gael cyllid o'r gronfa lleddfu llifogydd oherwydd na fyddai'n amddiffyn eiddo. Mae hi'n mynd ymlaen i ddweud fod y gronfa atgyweirio ffyrdd wedi'i dyrannu'n llawn ar gyfer eleni ac y bydd y cyngor ond yn gallu gwneud cais am hyn ar ôl Ebrill 2022. 
 
"Mae trigolion lleol wedi gorfod goddef hyn ers chwe mis yn barod a'r ofn sydd gen i yw y gallai'r amharodrwydd hwn i ariannu atgyweiriadau olygu oedi sy'n para blynyddoedd cyn ei drwsio'n iawn. Mae'n gwbl annerbyniol - nid ffordd fach ddibwys ydi hon, mae'n ffordd leol bwysig ac mae iddi hefyd bwysigrwydd strategol ar gyfer cadw traffig i lifo o'r gogledd i'r de ar hyd cefnffordd yr A483 rhwng Ruabon a chylchfan Halton.
"Rydw i'n aros am atebion gan y gweinidog trafnidiaeth ar y mater hwn ond rwy'n annog trigolion lleol o'r ardaloedd yr effeithir arnynt yn y Waun, Newbridge, Cefn Mawr, Rhosymedre a Pentre i gysylltu â mi â'u barn - rwyf ar [email protected]."

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page 2021-07-26 13:27:10 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd