Bwrdd iechyd yn chwilio am seithfed prif weithredwr mewn naw mlynedd

Mae Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, wedi ymateb i’r newyddion bod prif weithredwr bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn rhoi’r gorau i’r swydd yn ddiweddarach eleni:

“Rwy’n dymuno’n dda i Jo Whitehead sy’n amlwg yn wynebu amgylchiadau personol anodd iddi. Mae’r ymadawiad hwn yn golygu y bydd BIPBC nawr yn chwilio am ei seithfed prif weithredwr neu Brif Swyddog dros dro mewn dim ond naw mlynedd ac mae hynny’n symptomatig o sefydliad sy’n ei chael hi’n anodd o ran arweinyddiaeth a chyfeiriad.

“Mae’r rhan fwyaf o’r blynyddoedd hynny wedi’u treulio dan fesurau arbennig o dan ymyrraeth uniongyrchol y Llywodraeth Lafur, cyfnod o amser na welodd welliannau sylweddol mewn llawer o adrannau.

“Mae pawb yn y Gogledd eisiau gweld y bwrdd iechyd yn llwyddo ond rydyn ni hefyd yn gwybod ei fod o dan bwysau enfawr oherwydd cyfuniad o alw cynyddol, prinder staff, gweithlu dan bwysau ac uwch reolwyr sydd wedi methu â delio â’r heriau dros y degawd diwethaf. Mae’r amser wedi dod inni ystyried a yw’r bwrdd iechyd presennol yn rhy fawr i ymdrin â’r heriau hynny a bod angen newid ehangach i ddarparu’r gwasanaethau y mae cleifion gogledd Cymru yn eu haeddu.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2022-09-01 16:24:08 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd