Canmol gweithwyr gofal am eu gwaith

Y pedwar aelod o staff a gafodd wobrau yn Nolywern oedd Justine Brady (aelod rhagorolo'r tîm gofal), Pam Gratrick (aelod rhagorol o'r tîm clinigol), Meinir Austin (aelod rhagorol o'r tîm ategol) a Siân Jones (aelod rhagorol o'r tîm am wasanaeth). Yn y llun mae'r enillwyr gyda Llyr Gruffydd a Glyn Meredith, cyfarwyddwr Cymru Leonard Cheshire.

Mae AS Plaid Cymru dros y Gogledd wedi talu teyrnged o'r galon am waith gweithwyr gofal mewn cartref yn Nyffryn Ceiriog.

Mae'r elusen anabledd blaenllaw Leonard Cheshire wedi bod yn dathlu eu staff gofal ledled Cymru y mis hwn mewn cyfres o seremonïau gwobrwyo.

 Roedd yr elusen eisiau cydnabod ymdrechion eu gwasanaethau gofal a'u staff yn ystod y pandemig a dathlu eu hymroddiad i gefnogi pobl anabl.

Mae digwyddiadau dathlu staff wedi cael eu cynnal ledled Cymru, gan gynnwys Wrecsam, Ynys Môn, Caerfyrddin ac Abertawe hyd yn hyn. Cysegrwyd y digwyddiadau i staff, ac roeddent yn cynnwys seremoni wobrwyo, adloniant byw, blodau, tlysau ac arlwyo.

Dathlodd Dolywern eu staff gyda consuriwr byw a chyflwynwyd gwobrau gan MS rhanbarthol Gogledd Cymru Plaid Cymru ar gyfer Gogledd Cymru, Llyr Gruffydd MS. Dywedodd:

"Roedd yn fraint wirioneddol gallu mynychu'r seremoni wobrwyo a diolch i'r holl staff am y gwaith anhygoel a wnaed trwy gydol yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Rydym i gyd wedi dod yn fwy ymwybodol o'r aberthau a'r ymdrechion parhaus sy'n cael eu gwneud gan staff yn y sector cartrefi gofal. Mae arnom ddyled fawr iddynt fel cymdeithas.

"Fel y gŵyr y rhai a oedd yn bresennol, mae gan fy nheulu ddiolch penodol a phersonol iawn i'w wneud i gartref Leonard Cheshire yn Nolywern am y ffordd y gwnaethant ofalu am berthynas i ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Roedd yn eithaf emosiynol mynd nôl i'r cartref oherwydd nid yw gyda ni mwyach ac mae'n tanlinellu pa mor werthfawr yw'r gwaith a wneir yn y gwasanaeth. "

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2021-09-02 09:00:49 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd