Canmoliaeth i gynllun hyfforddi prentisiaid

Mae cwmni peirianneg sifil blaenllaw sydd wedi'i leoli yng ngogledd Cymru wedi ei ganmol am ei ymrwymiad i hyfforddi prentisiaid lleol.

Mae Jones Bros, sydd wedi'i leoli yn Rhuthun, yn cyflogi 80 prentis bob blwyddyn – 50 o grefftau a 30 prentis uwch. Mae'r cwmni peirianneg sifil sy'n cyflogi tua 500 o staff wedi gwahodd MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, Llyr Gruffydd i gyfarfod â'r llwyth diweddaraf o brentisiaid sy'n cael eu rhoi hyfforddi.

Roedd y grŵp, o bob rhan o'r Gogledd, yn dysgu'u sgiliau ar hen safle Ysbyty Meddwl Gogledd Cymru yn Ninbych.

Meddai Mr Gruffydd: "Mae cwmni Jones Bros yn gwneud rhywbeth weddol anghyffredin - cwmni mawr sydd â'i wreiddiau a'i bencadlys yma yng Nghymru. Mae hynny'n bwysig gan fod ganddyn nhw allu i gynnig swyddi mwy ond hefyd yn cadw'r arian o fewn economi Cymru - mae cymaint o'n caffael cyhoeddus yn gweld arian yn cael ei golli dros y ffin i gwmnïau mwy ac mae angen i ni weld defnydd llawer mwy dychmygus o'n cronfeydd cyfyngedig i gefnogi mentrau a gweithwyr Cymreig.

"Mae Jones Bros hefyd yn anarferol gan ei fod yn darparu hyfforddiant achrededig o ansawdd uchel o'i chanolfan hyfforddi mewnol. Roedd yn dda cwrdd â'r prentisiaid newydd, sydd newydd ddechrau ar daith a gobeithio y bydd modd iddyn nhw aros yn y rhanbarth ac ennill arian da yn y dyfodol. Fe wnaethon ni hefyd drafod y rhwystredigaethau sy'n wynebu cwmnïau oherwydd nad yw rhai fframweithiau caffael yn gweithio fel y dylen nhw i gwmnïau lleol. Yn rhy aml o lawer, mae fframweithiau caffael yn golygu fod y cyfarpar goruchwyliaeth, yr elw a'r rolau proffesiynol uwch yn gadael dros y ffin. Mae angen i Gymru gael swyddi sy'n talu'n well er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn gallu byw a gweithio yn y rhanbarth."

O'r chwith: Llyr Gruffydd AS, y prentisiaid Curtis Earp, Zac Hutchinson, Jonathan Evans, Jack Whitworth, Ben Sweetman, William Lewis, Robert Roberts gyda chadeirydd y cwmni Hugh Jones, a'r rheolwr prentis, Berwyn Williams, yn y cefn.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2022-07-29 11:48:48 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd