Carthffosiaeth 3000 cymuned

Mae Aelod o'r Seneddol rhanbarthol Plaid Cymru wedi cysylltu â phob cyngor cymunedol yng ngogledd Cymru i asesu problemau halogi carthffosiaeth yn lleol.

Daw hyn ar ôl cwynion am orlifo carthion ym mhentref Capel Curig y llynedd.

Datgelodd Dŵr Cymru fod 3,000 o gymunedau yng Nghymru yn wynebu problemau tebyg ac nad oedd Capel Curig hyd yn oed yn y 500 uchaf - er gwaethaf carthffosiaeth ddynol amrwd yn llifo i lawr prif ffordd y pentref ac i'r afon gyfagos ar anterth yr haf.

Dywedodd yr AS Llyr Gruffydd: "Roedd y broblem yng Nghapel Curig yn ddigon drwg ond roedd cael gwybod gan Ddŵr Cymru, mewn ffordd eithaf ffwrdd â hi, bod 500 o gymunedau wedi cael eu heffeithio'n waeth yng Nghymru yn eithaf ysgytwol. Rwy'n gobeithio bod cynghorau cymunedol yn gallu darparu mwy o fanylion o ran mannau problemus carthion - er gwaethaf ceisiadau nid yw Dŵr Cymru wedi darparu rhestr gynhwysfawr. "


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2022-01-09 16:04:29 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd