Croesawu tair ysgol i'r Senedd

Ysgol Dyffryn Iâl

 

 

Ysgol Caer Drewyn

 

Ysgol Carrog

 

Yn ddiweddar cafodd Llyr Gruffydd y fraint o groesawu tair ysgol o Sir Ddinbych i'r Senedd yng Nghaerdydd.

 

Daeth disgyblion o Ysgolion Carrog, Dyffryn Iâl ac Ysgol Caer Drewyn, Corwen draw i'r Senedd i ddysgu am waith dydd i ddydd yr aelodau, yn ogystal a thrafod rhai o'r materion pwysig y mae wedi bod yn ymgyrchu arnynt.

Mae ymweliadau â'r Senedd yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddeall yn well sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru, yn ogystal â dysgu mwy am sut y gallant helpu i lunio dyfodol y wlad.

 

Dywedodd Llŷr Gruffydd-

"Gwych oedd gallu croesawu disgyblion o Ysgol Dyffryn Ial; Ysgol Carrog ac Ysgol Caer Drewyn i'r Senedd.

 

"Roedden nhw'n amlwg yn frwdfrydig dros ddysgu sut mae democratiaeth ifanc yn gweithio yng Nghymru, a sut y gallan nhw helpu i lunio dyfodol y wlad.

 

"Mi oedden nhw nhw eisiau gwybod sut y gallen nhw gael y materion sy'n effeithio arnyn nhw a'u cymunedau yn uwch na'r agenda wleidyddol. Mae'n ddigon posib mai gwleidyddion y dyfodol fydd rhai ohonynt.

 

"Roedd eu cwestiynau'n feddylgar ac roedden nhw'n dangos gwir angerdd dros wneud y wlad yn lle gwell."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-06-18 12:32:17 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd