Dewch â'r streic fysiau i ben

May be an image of 3 people and text that says "WREXHAM the Leader #ThereWithYou leaderlive.co.uk FUESDAY NOVEMBER 2021 PAGES 6&7 SEE PAGE PAIR PRAISED FOR SAVING PERSON CHECK OUT FROM RYAN'S NEW BLAZE TRAILER! 'SICK OF BEING TREATED LIKE SECOND CLASS' Arriva's North Wales drivers are on strike as they say that the firm has failed to offer a three per cent rise- as agreed with drivers in north west drivers SEE PAGE strike Mold bus station."

 

'Pam mae gweithwyr Cymru yn cael eu talu llai na'u cymheiriaid yn Lloegr?'

Mae MS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi annog Arriva Bus Cymru i setlo’r streic gyda 400 o yrwyr bysiau ledled y Gogledd, sydd bellach yn dechrau ar ei drydydd diwrnod.

Cafodd y streic ei galw gan yrwyr bysiau o undeb Unite ar ôl i’r cwmni wrthod paru ei gynnig yng Nghymru gyda’r cynnig 39c a wnaeth i yrwyr bysiau yng ngogledd-orllewin Lloegr.

 

Dywedodd Llyr Gruffydd: "Mae hwn yn streic nad oes angen iddo ddigwydd. Mae Arriva wedi cynnig codiad cyflog o 39c yr awr i'w gweithlu yn Lloegr tra yng Nghymru mae'n cynnig yn 29c yr awr. Mae'r gwahaniaeth cyflog bellach yn £2.20 yr awr rhwng staff Cymru a gogledd-orllewin Lloegr. A all rhywun yn y cwmni esbonio i mi pam eu bod yn talu cyn lleied i weithwyr Cymru? Nid oes unrhyw gyfiawnhad ac mae'n gwbl ddealladwy bod gyrwyr bysiau yn teimlo nad oes ganddyn nhw ddewis arall ond gweithredu.

"Mae'r rhain yn weithwyr allweddol a gafodd eu canmol yn ystod y cyfnod clo fel arwyr. Wel, gadewch i ni eu trin fel arwyr a rhoi codiad cyflog iawn iddyn nhw a gweithwyr allweddol eraill.

"Rwy'n gwybod bod y streic wedi taro'n galed o ran pobl yn methu â chyrraedd y gwaith, i'r coleg a theithiau eraill. Bydd yn taro busnesau sy'n dibynnu ar bobl sy'n teithio ar fws felly dyna pam rwy'n annog Bws Arriva i fynd yn ôl rownd y bwrdd i ddatrys y streic hon cyn gynted â phosib. "

Mae'r streic wedi effeithio ar wasanaethau bysiau ledled y Gogledd a'r bwriad yw parhau'r gweithredu tan Ragfyr 19eg oni bai bod penderfyniad arall. Mae Arriva Bus Cymru yn eiddo i Deutsche Bahn, y cwmni rheilffordd sy'n eiddo i'r wladwriaeth yn yr Almaen.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2021-11-16 12:25:14 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd