Diswyddo ac ail-gyflogi - a yw'r arfer oes Fictorianaidd hwn yn dal i fod yn dderbyniol yn yr 21ain ganrif?

 

Mae tactegau diswyddo ac ail-gyflogi cwmni o Wrecsam ar gyfer ei 1200 o weithwyr wedi cael eu condemnio gan Llyr Gruffydd.  Mewn cwestiwn yn y Senedd yn ddiweddar, disgrifiodd Llyr Gruffydd symudiadau perchnogion Rowan Foods, Oscar Mayer, i ddiswyddo ac yn ail-gyflogi ar amodau gwaith gwaeth allai gostio £3,000 y flwyddyn i weithiwr unigol. Galwodd ar Lywodraeth Cymru i weithredu i sicrhau bod ymosodiadau o'r fath ar amodau gweithwyr yn cael eu gwrthod yng Nghymru.
 
Gwnaeth Mr Gruffydd ei sylwadau mewn cwestiynau i Sarah Murphy, y Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol: "Efallai eich bod yn ymwybodol bod tua 1,200 o weithwyr yn Rowan Foods yn Wrecsam yn wynebu dyfodol ansicr oherwydd cynlluniau gan y perchnogion, Oscar Mayer, i ddiswyddo gweithwyr a newid amodau gwaith, ac mae hynny'n cynnwys toriad cyflog blynyddol o £3,000.

 

"Mae hynny'n bolisi o ail-gyflogi amodau gwaeth, sy'n amlwg yn perthyn i oes Fictoria. Rwy'n ceisio ymrwymiad nawr, fel y mae'r 1,200 o weithwyr a'u Undeb, y bydd y Llywodraeth hon yn gwneud popeth o fewn ei gallu i wrthwynebu polisi mor atchwelgar. Felly, a ydych chi'n cytuno ei bod hi'n gwbl ddealladwy y gall cwmni fel hwn ar y llaw arall dalu £0.5 miliwn y flwyddyn i'w brif weithredwr ac ar y llaw arall yn trin ei weithwyr fel hyn? Os ydych chi'n gwneud hynny, beth ydych chi'n mynd i'w wneud i sicrhau nad yw'r tanio a'r ail-gyflogi hwn yn cael digwydd?"
 
Mewn ymateb dywedodd Sarah Murphy: "Yn amlwg dwi ddim o blaid polisi o'r fath, dyw e ddim yn rhywbeth ein bod ni, fel Llywodraeth Lafur Cymru, o blaid y naill na'r llall. Rwy'n gwybod weithiau eu bod yn ceisio ei alw'n rhywbeth arall hefyd. Ond rwyf i fy hun wedi gweithio gydag undebau llafur dros y blynyddoedd i wthio'n ôl ar hyn o beth, gyda'r ysgogiadau sydd gennym ar hyn o bryd yn Llywodraeth Cymru.

"Yn amlwg, o ble rydyn ni'n dod ac o ble rydw i'n dod fel y Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol yw na fyddem ni byth eisiau cyrraedd man lle mae hyn yn digwydd ac yn digwydd i weithwyr mewn ffordd sy'n eu synnu, yn eu dal oddi ar eu gwarchod, ac yna'n eu gadael yn uchel ac yn sych ond hefyd heb y gefnogaeth i efallai fod yn uwchsgilgar a mynd ymlaen i waith arall. Byddwn yn dechrau drwy ddweud mai dyna beth rydyn ni bob amser yn ceisio ei wneud. Nid dyna beth sydd wedi gallu digwydd yn y sefyllfa hon.
 
"Rwy'n drist iawn o glywed hyn. Mae'n dod o dan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr economi. Rydyn ni'n cymryd pob ergyd fel hyn ac yn ei deimlo hefyd. Yn y pen draw, rydym am sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto wrth symud ymlaen. Ond, gadewch imi ddweud ar goedd, na, nad wyf yn cytuno â'r dull hwn, ac rwyf am sicrhau na all hyn ddigwydd wrth symud ymlaen."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-07-10 14:36:00 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd