Galw am ryddhau adroddiad ymchwiliad tân

Dylai'r adroddiad hirhoedlog i'r tân yn ffatri Kronospan yn y Waun gael ei ryddhau ar unwaith.

Dyna farn Aelod o'r Senedd Plaid Cymru o Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd, a ddywedodd fod yr oedi wrth ryddhau'r ymchwiliad yn achosi anesmwythder yn y gymuned leol.

Digwyddodd y tân bron i dair blynedd yn ôl ym mis Ionawr 2020 pan aeth pren ar iard y ffatri ar dân. Roedd modd gweld mwg a fflamau am filltiroedd a dywedwyd wrth drigolion lleol am aros dan do o ganlyniad.

Dywedodd Mr Gruffydd: "Mae'n fater o bryder bod yr ymchwiliad dal heb adrodd yn ôl. Rwy'n deall bod yr adroddiad i fod i gael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2020 ond roedd pandemig Covid yn golygu bod yn rhaid i adnoddau ailddyrannu a derbyn yr esboniad hwnnw yn llawn am yr oedi cychwynnol. Fodd bynnag, nid yw hynny'n wir bellach ac, er mwyn trigolion a gweithwyr lleol yn y ffatri, mae'n bwysig ein bod yn cael gweld canfyddiadau'r ymchwiliad fel bod modd osgoi tanau yn y dyfodol. Mae yna lawer o bryder yn lleol am ansawdd yr aer ac fe ychwanegodd digwyddiadau Ionawr 2020 at y pryderon hynny.

"Mae wedi cael ei ddisgrifio fel y tân gwaethaf yn hanes y safle a dydyn ni dal ddim yn gwybod sut ddechreuodd y tan ac i ba raddau y cafodd cemegolion a gronynnau niweidiol eu rhyddhau i'r atmosffer ac i dai cyfagos. Rydym yn gwybod bod pobl yn yr ysbyty y noson honno ac mae angen i drigolion y Waun wybod bod eu hiechyd a'u diogelwch yn flaenoriaeth.

"Dyna pam rwy'n galw ar ryddhau'r adroddiad nawr fel y gallwn ni i gyd ddeall beth aeth o'i le'r noson honno ac i'r rheoleiddwyr weithio gyda'r cwmni i sicrhau bod pethau'n cael eu cywiro. Dyma'r lleiaf mae trigolion lleol yn ei haeddu."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2022-11-21 09:36:26 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd