Kronospan: Dwy flynedd wedi'r tân

Ddwy flynedd wedi'r tân dinistriol yn Kronospan, mae AS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi holi eto am yr ymchwiliad i'r tân.

Dywedodd Llyr Gruffydd, Aelod Seneddol rhanbarthol Plaid Cymru:
“Digwyddodd y tân ddwy flynedd yn ôl ym mis Ionawr 2020 ac roedd yr adroddiad cychwynnol i fod i'w gyhoeddi ym mis Ebrill 2020. Wrth gwrs fe ddaeth pandemig Covid i'n taro yn y cyfamser ac rwy’n deall yn iawn pam y dargyfeiriwyd adnoddau a swyddogion i ddelio â’r argyfwng hwnnw.

“Fodd bynnag, rwy’n meddwl bod pobl y Waun a phawb sydd wedi’u heffeithio gan y tân a’r problemau llygredd parhaus yn haeddu gwybod beth sy’n digwydd ac mae’n bwysig ein bod yn cael diweddariad ar yr ymchwiliad a phryd mae’n debygol o adrodd yn ôl.

“Ers y tân, rydw i wedi cael diweddariadau parhaus gan drigolion lleol am y llygredd sy’n effeithio arnyn nhw sy’n deillio o’r ffatri.

“Felly mae angen datrys hyn ac, er gwaethaf y pwysau parhaus ar staff oherwydd y pandemig, rwy’n gobeithio y gallwn gael ateb gan Gyngor Wrecsam er mwyn i drigolion gael gwybod pryd maen nhw’n disgwyl i’r adroddiad i’r tân weld golau dydd.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2022-01-18 09:30:47 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd