Mae angen 'ailwampio llwyr' y gyfundrefn bathodynnau glas.

 

Galwodd Llyr Gruffydd y system bresennol yn 'annheg' ac yn 'anymarferol' i nifer o bobl ag anableddau ac mae wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi datganiad yn amlinellu cynllun i ailwampio'r system.


Mewn datganiad yn y Senedd yr wythnos hon dywedodd Llyr Gruffydd, Aelod Senedd rhanbarthol gogledd Cymru-


"Mae'r system bresennol yn gorfodi unigolion i ailymgeisio am eu bathodynnau glas bob tair blynedd, ac mae hynny'n achosi pryder i lawer. Mae canran uchel o ddefnyddwyr bathodynnau glas sydd â chyflyrau tymor hir neu gydol oes, ac eto mae'n rhaid iddynt wneud cais bob tair blynedd am eu bathodynnau newydd.

"Pam mai dim ond bob 10 mlynedd y mae angen adnewyddu pasbort neu drwydded yrru, ond eto mae angen adnewyddu bathodyn glas anabledd bob tair blynedd? Yn syml, nid yw'n deg.  Mae problem bellach gyda chymhlethdod y ffurflenni y mae angen eu llenwi, a materion hygyrchedd i ymgeiswyr gael y lluniau pasbort sydd eu hangen o photobooths"


Mae cannoedd o aelodau o'r gymuned hawliau anabledd yng Ngogledd Cymru wedi codi pryderon gyda dros 1600 o gefnogwyr yn arwyddo deiseb yn galw ar y Llywodraeth i ailwampio'r broses.  Dywedodd elusen Stand North Wales o ogledd Cymru-

"Gall y broses hon fod yn rhwystredig iawn, ac mae'n cymryd llawer o amser i unigolion a'u rhoddwyr gofal a chanolbwyntio'n drwm ar agweddau negyddol galluoedd unigolyn."


Aeth Llyr Gruffydd ymlaen i ychwanegu-


"Yn sicr, os oes gennych gyflwr gydol oes, yna dylech allu cael bathodyn glas gydol oes."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-07-10 17:18:29 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd