Mae gwasanaethau deintyddol mewn argyfwng

Yn wir, un rhan o’r GIG sydd yn dangos arwyddion o straen ydi deintyddiaeth.

Yn y misoedd diwethaf mae practisiau yn Wrecsam a Rhuthun wedi datgan eu bod yn rhoi’r gorau i waith GIG a trwy wneud hynny yn orfodi miloedd o gleifion i fynd yn breifat os ydynt eisiau parhau i cael mynediad i ddeintydd. Ar gyfer teulu o bedwar amcangyfrifwyd ei fod yn costio £534 yn fwy y flwyddyn, ar amser mae prisiau bwyd, ynni, a tanwydd yn cynyddu.

I wneud materion yn waeth, y bobl a fydd yn medru cael mynediad i’r practisiau preifat newydd fydd y rhai lwcus. Dim ond 28% o gleifion presennol y bydd y practis yn Rhuthun yn medru derbyn. Felly y bydd bron i dri chwarter o gleifion heb ddeintydd GIG na preifat yn symud ymlaen.

Dydi hyn ddim yn argyfwng dros nos, nid barnu deintyddion yw hyn. Mae nifer ohonynt yn hynod o anhapus am y penderfyniad. Y broblem yw y methiant hir dymor i fuddsoddi mewn hyfforddiant a recriwtio digon o ddeintyddion yn o gystal a trethu cytundebau newydd gan Lywodraeth Cymru, sydd yn gwrthod cydnabod yr effaith mae hyn yn ei gael.

Yn Mis Ionawr, rhybuddiodd Russell Gidney, Cadeirydd Cymru Cymdeithas Deintyddol Prydain, y bydd methiant y llywodraeth i graffu effaith targedau newydd heb eu profi yn gorfodi nifer o bractisiau i dynnu’n ôl o ddeintyddiaeth GIDyn rhannol neu yn gyfan gwbl. Er hynny mae’r llywodraeth wedi cario ymlaen a mae y gweinidog iechyd Eluned Morgan wedi dweud bod y deintyddion sydd yn cwyno mewn lleiafrif bach. Efallai y dylai hi geisio, fel mae nifer o drigolion wedi, cofrestru gyda deintydd GIG yn y gogledd. Mae’n debygol y byddai hi yn darganfod nad yw yn hawdd iawn.

Mae system tri haen yn datblygu. Mae rhai dal hefo mynediad i ddeintydd GIG, mae rhai wedi penderfynu talu am ddeintydd, ond rŵan mae gennym nifer cynyddol o bobl sydd methu a cael mynediad i ddeintydd o gwbl achos nad oes wasanaeth GIG yn eu hardal. Y mae hyn wrth gwrs yn golygu bod y trydydd grŵp yn gorfod dibynnu ar ofal argyfwng – yn rhoi hyd yn oed mwy o straen ar Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys – a methu allan ar ofal ataliol y gall leihau poen a dioddefaint.

Rydw i yn poeni bod CDP yn iawn – mae dyfodol deintyddiaeth GIG yn y fantol ar rôl 13 blynedd o doriadau gan lywodraethau Torïaidd a camreolaeth gan lywodraethau Cymru.

Mae hyn hefyd yn peri gofid ehangach am os mai yn sydd i ddod mawn ardaloedd eraill, Gall Meddygon Teulu sydd yn gwynebu straeniau tebyg, ymddeol yn gynnar achos o’r pwysau gwaith, ac yn y diwedd fynd lawr yr un trywydd lle y byddem yn cael ein gadael hefo nifer cynyddol o bobl sydd methu cael gofal cynradd?


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-08-18 15:38:57 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd