Mae Llyr Gruffydd yn holi'r Prif Weinidog a ydi o yn difaru peidio â gwneud mwy mewn ymateb i honiadau o gam-drin sefydliadol hanesyddol mewn unedau iechyd meddwl yng ngogledd Cymru.

 

Ddydd Mawrth gofynnodd Llyr Gruffydd AS i Vaughan Gething, y Prif Weinidog a fyddai'n newid ei farn am yr honiadau o gam-drin sefydliadol hanesyddol mewn unedau iechyd meddwl yng ngogledd Cymru. Daw hyn yng ngoleuni tystiolaeth newydd o'r diwylliant o gam-drin mewn unedau yn y gorffennol.

Yn ei gwestiwn i'r Prif Weinidog gofynnodd Llyr Gruffydd -

Ydych chi nawr eisiau adolygu eich safbwynt blaenorol? Oni ddylech fod wedi gwneud mwy ar y pryd i gyrraedd y gwir? Ac a ydych bellach yn difaru cyfleu darlun gwahanol iawn pan oeddech chi'n Weinidog, o gofio ein bod bellach yn gwybod bod y realiti yn wahanol iawn, iawn?"

Datgelwyd yn ystod yr wythnosau diwethaf bod y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi cymryd camau i ddiswyddo nyrs seiciatrig ar ôl gwrandawiad am yr hyn maen nhw'n ei ddisgrifio fel cam-drin sefydliadol yn yr uned, gan fynd yn ôl dros 10 mlynedd. Adeg yr achosion honedig o gam-drin Mr Gething oedd y gweinidog oedd yn gyfrifol am iechyd.

Atebodd Mr Gething -

"Pan oeddwn i'n Ddirprwy Weinidog Iechyd ac, yn wir, yn Weinidog y Cabinet dros iechyd, roeddwn bob amser yn glir iawn am y ffaith bod methiannau sylweddol mewn gofal iechyd, ac ar yr adeg pan wnes i'r sylwadau hynny, nid oedd tystiolaeth i gefnogi canfod cam-drin sefydliadol.


"Yr hyn a wnaethom, serch hynny, oedd cael ymchwiliad chwilio i'r hyn oedd wedi digwydd yno, ac, yn wir, mae hynny'n parhau nawr, nid yn unig yn yr un uned ond mewn gwirionedd i edrych ar wasanaethau iechyd meddwl ar draws gogledd Cymru. Felly, mae'r Llywodraeth, Eluned Morgan, wedi sicrhau bod Coleg Brenhinol y Seiciatryddion wedi cynnal adolygiad annibynnol o wasanaethau iechyd meddwl er mwyn deall a rhoi sicrwydd ar y cynnydd sy'n cael ei wneud yn erbyn argymhellion blaenorol."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-05-22 13:06:33 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd