Mae Swyddfa'r Post yn achubiaeth i lawer o gymunedau yn y gogledd medd AS Plaid Cymru

O'r chwith i'r dde: Laura Tarling, Rheolwr Materion Allanol De Cymru a Lloegr a Llyr Gruffydd

Efo mwy a mwy o fanciau'r stryd fawr yn cau ar draws gogledd Cymru, mae llawer o bobl yn teimlo'n sownd yn ariannol a heb fynediad at arian yn ystod yr argyfwng costau byw presennol. Dyna farn Aelod o'r Senedd Llyr Gruffydd Plaid Cymru a wnaeth gyfarfod cynrychiolwyr o Swyddfa'r Post yn y Senedd yr wythnos hon i drafod eu gwasanaethau ar draws y rhanbarth.

Yn ôl Which? ers 2015, mae dros 4,700 o fanciau a changhennau cymdeithas adeiladu wedi cau ar draws y DU. Mae hyn yn gadael y Swyddfa Bost lleol fel yr unig ddarparwr am ddim at arian parod ar gyfer cymunedau a busnesau ar draws rhannau helaeth o Ogledd Cymru. Mewn gwirionedd, mae canghennau Swyddfa'r Bost bellach yn ffurfio 3 o bob 5 (60%) o'r holl fynediad arian parod ar sail canghennau ledled y wlad, gyda mwy o ganghennau ganddynt na'r holl fanciau a'r cymdeithasau adeiladu wedi adio gyda'i gilydd.Ac wrth i gyllidebau dynhau o amgylch teuluoedd ac aelwydydd, a phrisiau ynni'n codi'n barhaus, mae system PayOut newydd Swyddfa'r Post yn achubiaeth i lawer. Mae'r gwasanaeth yn caniatáu i sefydliadau a busnesau ddarparu taliadau, ad-daliadau ac arian parod i gwsmeriaid trwy anfon defnydd un-amser, cod syml neu god-bar, sy'n cael ei anfon drwy tects-ffon, e-bost, neu lythyr. Yna gall cwsmeriaid ail-wneud y daleb hon mewn Swyddfa Bost neu Payzone a derbyn arian parod yn syth dros y cownter. Mae'r gwasanaeth yn osgoi'r angen am daliadau banc digidol neu sieciau.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS "Ar ôl bod yn rhan o sawl ymgyrch yn erbyn cau canghennau banc yng Ngogledd Cymru, rwyf wedi gweld yr effaith y gall colli'r gwasanaethau hyn ei chael ar ein cymunedau. Dyma'r mwyaf bregus sy'n cael eu gadael yn sownd yn enwedig yn y blynyddoedd diweddaraf mwyaf heriol hyn.

Mae croeso mawr i weld Swyddfa'r Bost yn camu i'r adwy i lenwi'r bwlch a adawyd gan fanciau a chymdeithasau adeiladu ac mae'n ystod eang o wasanaethau bellach yn ddarpariaeth hanfodol i lawer o gymunedau.

"Bydd y dull PayOut newydd yn enwedig yn darparu gwasanaeth gwych i gynghorau, sefydliadau a busnesau lleol yn ogystal â chwsmeriaid sydd angen mynediad hawdd ac am ddim at arian parod a chefnogaeth. Er y gall mynediad barhau i fod yn her i'r cymunedau mwyaf gwledig, rydym yn gwybod bod 92% o'r boblogaeth yn gallu cael mynediad i Swyddfa Bost o fewn milltir i'w cartref. Yn sicr, mae'n profi'n achubiaeth y mae mawr ei hangen ar gymunedau yng ngogledd Cymru.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2022-10-31 13:42:23 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd