MS Gogledd Cymru yn annog trigolion Gogledd Cymru i gadw llygad am arwyddion methiant yr arennau

Rheolwr Gyfarwyddwr Aren Cymru, Ross Evans a Llyr Gruffydd, AS

Mae MS o Ogledd Cymru wedi annog trigolion i gadw llygad am arwyddion methiant yr arennau.

Mae'r aelod o Senedd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd, wedi siarad cyn Diwrnod Aren y Byd ar Fawrth 9.

Mae clefyd yr arennau wedi dod yn fwyfwy cyffredin yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn rhannol oherwydd newid demograffig gyda'r boblogaeth yn mynd yn hŷn ac yn byw yn hirach.

Mae methiant yr arennau yn digwydd pan fydd galluoedd hidlo'r organ yn cael eu colli. Mae'n gyflwr hynod o ddifrifol sy'n gallu mynd heb ddiagnosis am amser hir

Fel arfer, bydd y rhan fwyaf sydd ganddo wedi byw gyda chlefyd yr arennau am gyfnod sylweddol cyn i bethau ddechrau chwalu. Os bydd methiant yr arennau, mae deunydd gwastraff yn cronni a all newid gwneuthuriad cemegol eich gwaed mewn ffordd negyddol.

Ar hyn o bryd nid oes gwellhad i glefyd cronig yr arennau, a bydd cleifion lle mae eu harennau wedi methu yn aml yn gorfod dibynnu ar driniaethau fel dialysis neu drawsblaniad aren i aros yn fyw.

Bob dydd, mae 20 o bobl yn cael diagnosis o fethiant yr arennau ac mae pump o bobl yn marw bob wythnos yn aros am drawsblaniad aren a chlefyd yr arennau yw'r 10fed achos marwolaeth mwyaf cyffredin ledled y byd.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: "Gall clefyd yr arennau gael effaith ddinistriol ar fywydau pobl. Fel gydag unrhyw salwch, yr hiraf mae'n mynd heb ddiagnosis y mwyaf anodd y mae'n dod i'w drin.

"Mae'r rhai sydd â'r driniaeth gywir ar yr adeg iawn yn gallu mynd ymlaen i gael bywydau boddhaus actif.

"Byddwn yn annog unrhyw un sy'n profi symptomau fel poen yn yr arennau i'w gael yn cael ei wirio cyn gynted ag y gall, o bosib.

"Mae Arennau Cymru yn gwneud gwaith gwych, ac mae wrth law i helpu, arwain a chefnogi'r rheiny sydd â'r cyflwr."

Gwnaeth y sylwadau yn dilyn cyfarfod yn y Senedd gyda Rheolwr Gyfarwyddwr Aren Cymru, Ross Evans, a Danielle Angell Jones, Pennaeth Codi Arian a Digwyddiadau yr elusen.

Gweledigaeth Aren Cymru yw uno cymuned arennau Cymru er mwyn galluogi gwasanaethau gofal, cefnogaeth a lles arloesol o'r radd flaenaf.

Mae'r elusen yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i gleifion a theuluoedd drwy eu Rheolwr Gwybodaeth a Chefnogaeth i Gleifion, ac yn darparu cymorth ariannol brys.

Mae hefyd yn cyflwyno addysg a gweithgarwch codi ymwybyddiaeth, yn gweithio gyda phartneriaid i fuddsoddi mewn gofal wedi'i dargedu ar gyfer cleifion lles corfforol a meddyliol, ac yn ariannu ymchwil sydd o fudd i gleifion aren Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Aren Cymru: www.kidneywales.cymru

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2023-03-17 13:28:09 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd