“Rhewi Treth Gyngor gyda chronfeydd heb eu gwario” - mae Plaid Cymru yn nodi cynlluniau ar gyfer diwygio

Byddai Treth y Cyngor yn cael ei rhewi o dan gynlluniau a ddadorchuddiwyd heddiw gan Plaid Cymru. Ar gyfer trethdalwyr yn Wrecsam, lle mae Treth Gyngor ar fin codi 6.95% y flwyddyn i ddod, gallai hynny olygu arbedion o bron i £ 100 y flwyddyn ar gyfer eiddo Band D.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Carl Harris
    published this page in Newyddion 2021-06-22 10:29:39 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd