Newyddion

'Dyw mynnu "dim ceiniog yn llai" ddim yn ddigon bellach' Plaid yn dweud wrth y Gweinidog Lesley Griffiths

Mae'n rhaid i Gymru hawlio cynnydd cyllid ar gyfer amaethyddiaeth Cymru i sicrhau sicrwydd bwyd a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS wedi ‘siomi’ bod cangen Halifax Dinbych yn cau

Mae AS yn dweud ei fod wedi “siomi” bod cangen Halifax Dinbych yn cau ar Ragfyr y 4ydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ‘falch iawn’ i ymweld ag ysgol uwchradd lleol

Roedd AS yn “falch iawn” i ymweld ag ysgol uwchradd yng Nghonwy er mwyn help disgyblion ymwneud a gwleidyddiaeth a datblygu eu hymwybyddiaeth dinesig

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Gorfodi archfarchnadoedd ar-lein i'w gwneud hi'n hawdd dewis cig o Gymru '- Plaid Cymru

Byddai rheoliadau i rymuso siopwyr i gefnogi ffermwyr lleol yn hybu amaethyddiaeth Cymru, medd Llyr Gruffydd AS.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen i Gyngor Wrecsam angen mynd i’r afael a’r argyfwng tai

Mae angen i Gyngor Wrecsam “siapio” er mwyn mynd i’r afael ar yr argyfwng tai yn y sir, meddai AS.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn beirniadu Llywodraeth Cymru ar ôl i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ddiddymu rhaglen gwaith cymunedol

Mae AS wedi beirniadu Llywodraeth Cymru ar ôl i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ddiddymu rhaglen gwaith cymunedol israddedig.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llyr Gruffydd AS: "Rhaid i'n ffermydd teuluol ddod yn gyntaf bob tro"

Profodd ad-drefnu  Plaid Cymru ymgyrchydd amaethyddol profiadol i swydd Materion Gwledig

Mae arweinydd newydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, wedi ailbenodi'r ymgyrchydd ffermio uchel ei barch, Llyr Gruffydd yn llefarydd Materion Gwledig yn nhîm Senedd y Blaid.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweinidog Cymru'n dibynnu ar addewidion cyllid 'gwag' Torïaidd ar gyfer cynllun ffermio hanfodol, medd MS

Mae Gweinidog Gymru yn dibynnu ar addewidion "gwag" gan Lywodraeth y DU wrth i gynlluniau gael eu datblygu ar gyfer y Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd, yn ôl AS.

Rhybuddiodd Llŷr Gruffydd, Lesley Griffiths, Gweinidog Materion Gwledig Cymru, nad yw addewid Torïaidd na fyddai Cymru yn un geiniog waeth am adael yr Undeb Ewropeaidd "ddim gwerth y papur y mae wedi ysgrifennu arno".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Toriad £300m yn ‘fygythiad difrifol’ i gamlesi y gogledd, medd AS

Mae toriad cyllid o £300m yn ‘fygythiad difrifol’ i gamlesi yn y gogledd, yn ôl AS.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

MS wedi ‘siomi’ bod cangen NatWest yn cau

Mae MS wedi “siomi” bod cangen NatWest yn cau yng Ngogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd