Newyddion

Un o bob wyth swydd nyrsio yn wag yn Betsi Cadwaladr

Ystadegau newydd syfrdanol ar brinder staff yn y bwrdd iechyd.

Mae Aelod Seneddol o Blaid Cymru wedi dweud ei fod wedi cael sioc ond heb ei synnu o glywed bod un o bob wyth swydd nyrsio a bydwreigiaeth yng ngogledd Cymru yn wag.

Mae’r problemau sy’n wynebu’r proffesiwn meddygol o fewn bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr hyd yn oed yn fwy enbyd gyda 20% o swyddi’n cael eu llenwi gan feddygon locwm dros dro ac 8% pellach o gyfradd swyddi gwag.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wrecsam Yn Colli Allan Dros Gyllido Iechyd Carcharorion

Rhaid i Lywodraeth y DU ariannu iechyd carcharorion yng Nghymru yn briodol. Dyna'r alwad a ddaeth gan Blaid Cymru ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod 'pedwar mater adolygiad barnwrol yn agored bellach a oedd yn ymwneud yn bennaf â gwasanaethau gofal iechyd yng Ngharchar Berwyn'.

Gwnaethpwyd y datguddiad yn adroddiad diweddaraf bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bwrdd iechyd yn chwilio am seithfed prif weithredwr mewn naw mlynedd

Mae Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, wedi ymateb i’r newyddion bod prif weithredwr bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn rhoi’r gorau i’r swydd yn ddiweddarach eleni:

“Rwy’n dymuno’n dda i Jo Whitehead sy’n amlwg yn wynebu amgylchiadau personol anodd iddi. Mae’r ymadawiad hwn yn golygu y bydd BIPBC nawr yn chwilio am ei seithfed prif weithredwr neu Brif Swyddog dros dro mewn dim ond naw mlynedd ac mae hynny’n symptomatig o sefydliad sy’n ei chael hi’n anodd o ran arweinyddiaeth a chyfeiriad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pam bod Llywodraeth Cymru wedi tynnu Betsi allan o fesurau arbennig pan mae'n dal i fethu?

Mae bwrdd iechyd a dreuliodd bum mlynedd mewn mesurau arbennig yn wynebu beirniadaeth bellach wedi adroddiad newydd damniol mewn i Adran Frys Ysbyty Glan Clwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorau 'angen cefnogaeth barhaus nid toriadau pellach'

Mae cynghorwyr Plaid Cymru ar Ynys Môn wedi cyfarfod â'u MS rhanbarthol Llyr Gruffydd i drafod gwella'r berthynas rhwng y Senedd a llywodraeth leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmoliaeth i gynllun hyfforddi prentisiaid

Mae cwmni peirianneg sifil blaenllaw sydd wedi'i leoli yng ngogledd Cymru wedi ei ganmol am ei ymrwymiad i hyfforddi prentisiaid lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Achubiaeth mewn cyfnod heriol' - Men's Shed yn ailagor.

Mae AS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi croesawu ailagor prosiect Men's Shed Dinbych yn Nhrefeirian ar gyrion y dref, gan ei ddisgrifio fel "achubiaeth mewn cyfnod heriol".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argyfwng costau byw yn gweld cynnydd mawr yn nifer y cŵn sy'n cael eu gadael

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pam fod angen mwy o Aelodau yn y Senedd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dysgu am flaenoriaethau plismona

O'r chwith: Llyr Gruffydd AS, Lucy,

Dywedodd Llŷr Gruffydd ei fod wedi dysgu cymaint o'i amser gyda swyddogion heddlu yn ardal Sir Ddinbych.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd