Newyddion

Pobl hefo clefydau prin yn cael eu ‘anghofio’, medd AS

Mae pobl hefo clefydau prin yn cael eu anghofio, meddai AS Gogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn annog etholwyr i gefnogi apêl daffodil elusen cancr

Mae AS yn galw ar bobl yng Ngogledd Cymru i gefnogi apêl elusen cancr i godi arian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn llongyfarch enillwyr Gogledd Cymru o ‘Oscars gwledig’

Mae AS wedi llongyfarch busnesau o Ogledd Cymru sydd wedi ennill gwobrau gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelodau Senedd Ieuenctid yn dangos bod ‘dyfodol llewyrchus i ddemocratiaeth Cymru’, medd AS

Mae AS Gogledd Cymru wedi canu clod Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru gan ddweud bod y “dyfodol yn llewyrchus i ddemocratiaeth Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn canmol menter cymdeithasol sy’n ‘grymuso’ y gymuned

Mae AS wedi canmol menter cymdeithasol am y gwaith mae’n gwneud yn y gymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw i ehangu meddygfa wledig llwyddiannus

Meddygfa Hanmer yn 'haeddu'r cyfleusterau modern gorau oll'

Llyr Gruffydd AS, Dyfed Edwards (cadeirydd BIPBC), Dr Keiron Redman, Dr Bill Whitehead a Geoff Ryall-Harvey o Llais

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ogledd Cymru wedi galw am setlo anghydfod hir dymor rhwng meddygfa arobryn a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr unwaith ac am byth.

Gwnaeth Llyr Gruffydd MS ei sylwadau ar ôl cyfarfod rhwng cadeirydd BIPBC, Dyfed Edwards, ym meddygfa Hanmer, sy’n cael ei rhedeg gan Dr Kieran Redman. Mae’r feddygfa bresennol yn gweithredu o adeilad gorlawn y mae pob plaid yn cytuno nad yw’n addas i’r diben. Bu ymgyrch ddegawd o hyd gan staff a chleifion am adeilad newydd a fyddai’n gallu cynnig gwasanaeth ehangach i gleifion yn Hanmer a'r ardal wledig o gwmpas.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn croesawu ‘newyddion gwych’ am benodi contractydd newydd ar gyfer meddygfa

Mae AS wedi croesawu y “newyddion gwych” bod contractydd newydd wedi cael ei benodi i redeg meddygfa yn Nyffryn Conwy.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn croesawu disgyblion o Sir Ddinbych i’r Senedd

Mae AS wedi croesawu disgyblion o ddau ysgol gynradd yn Sir Ddinbych i’r Senedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Gogledd Cymru yn talu teyrnged i ddynes ‘arbennig’ a oroesodd yr Holocost

Mae AS Gogledd Cymru wedi talu teyrnged i ddynes “arbennig” a oroesodd yr Holocost.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Toriadau i brentisiaethau yn ‘difrodi’ economi y gogledd, medd AS

Mae AS Gogledd Cymru wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am y cynllun i wneud toriadau i brentisiaethau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd