Newyddion

AS yn galw ar reolwyr trenau i fynd i’r afael â ‘siambls’ cyn gêm ail gyfle Cymru

Mae AS yn galw ar reolwyr trenau i fynd i’r afael â ‘siambls’ mae cefnogwyr pêl droed Cymru yn dioddef.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn beirniadu ‘annhegwch’ taliadau sefydlog hynod uchel i gartrefi Gogledd Cymru

Mae AS wedi beirniadu y taliadau sefydlog hynod uchel mae trigolion o Ogledd Cymru yn gorfod talu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweinidog Cysgodol Materion Gwledig yn canmol gardd farchnadol ‘gwych’

Mae Gweinidog Cysgodol Materion Gwledig Plaid Cymru wedi canmol gardd farchnadol gan ddweud ei fod yn esiampl “gwych” o gynhyrchu bwyd cynaliadwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn annog teuluoedd i gefnogi Her Pasbort hanes Cymru

Mae AS yn annog teuluoedd ar draws y gogledd i gymryd rhan yn yr Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw ar Dŵr Cymru i weithredu yn dilyn gollwng carthion yn anghyfreithlon

Mae AS wedi galw ar Dŵr Cymru i weithredu ar ôl i’r cwmni gyfaddef gollwng carthion heb ei drin yn anghyfreithlon yng Ngogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn canmol cwestiynau disgyblion ysgol ar ymweliad Wythnos Senedd

Mae AS wedi canmol gwestiynau  a ofynnwyd gan ddisgyblion ysgol yn Sir Ddinbych yn dilyn ymweliad yn ystod Wythnos Senedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn annog trigolion i nominyddu busnesau ar gyfer yr ‘Oscars Gwledig’

Mae AS yn annog trigolion yng Ngogledd Cymru i nominyddu busnesau ar gyfer gwobrau gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn canmol trafodaeth ‘meddylgar’ ysgol uwchradd am 20mya

Mae AS wedi canmol trafodaeth “meddylgar” disgyblion ysgol uwchradd am ddeddf 20mya.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddod anrhefn’ ar drenau i ben ar gyfer cefnogwyr pêl droed

Mae AS wedi galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu i ddod a’r “anrhefn” ar drenau sydd wedi bod yn effeithio cefnogwyr pêl droed yn teithio i gemau Cymru i ben.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn cefnogi galwad yr RSPCA i bobl fod yn ‘ystyriol’ i dymor tân gwyllt

Mae AS yn cefnogi galwad yr RSPCA Cymru i bobl fod yn “ystyriol” pan yn dathlu yn ystod y tymor tân gwyllt.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd