Pentre'n protestio dros pryderon goryrru

Capsiwn: Llyr Gruffydd AS. gydag ymgyrchwyr lleol yng Nglasfryn.

Mae pryderon goryrru trwy bentref ar yr A5 wedi ysgogi trigolion lleol i lwyfannu protest liwgar.

Roedd pentrefwyr yng Nglasfryn ger Cerrigydrudion yn chwifio placardiau ac yn galw ar fodurwyr i arafu wrth iddynt ysbïo trwy'r unig bentref ar yr A5, lon sy’n ymestyn o Gaergybi i'r Amwythig lle does dim cyfyngiadau cyflymder arni.

Cafodd y brotest ei threfnu gan y cynghorydd Plaid Cymru lleol, Gwennol Ellis, a ddywedodd: "Mae 'na ofn gwirioneddol y bydd yn rhaid i rywun farw cyn bod yr awdurdodau'n cymryd camau. Rwyf wedi codi hyn gyda'r heddlu ac, er eu bod yn ymwybodol o bryderon, nid ydynt yn penderfynu ar derfynau cyflymder. Mater i'r cyngor sir yw hynny ac yn y pen draw, gan fod yr A5 yn gefnffordd, Llywodraeth Cymru.

"Mae pentrefwyr yn poeni am ddiogelwch plant yn enwedig a fyddwn ni ddim yn rhoi'r gorau i ymgyrchu nes bod Llywodraeth Cymru'n gweld synnwyr a bod y terfyn cyflymder yn cael ei ostwng i 30mya trwy'r pentref."

Hefyd yn bresennol oedd Llyr Gruffydd, Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru, a ychwanegodd: "Er ein bod ar ochr y ffordd, roedd hi'n amlwg pa mor gyflym roedd rhai cerbydau'n goryrru drwy'r pentref ac mae'n amlwg yn bryder dedwydd i drigolion, yn enwedig i rieni sydd â phlant. Mae achos da dros osod cyfyngiadau cyflymder drwy'r pentref ac rwy'n llwyr gefnogi y Cynghorydd Ellis a thrigolion lleol yn eu hymgyrch.

"Dyw aros am ddamwain i ddigwydd ddim yn ddigon da. Mae angen i ni fod yn rhagweithiol i ddiogelu ein plant ac mae hynny'n golygu lleihau cyflymder trwy'r pentref."

Mae deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu eisoes wedi cyrraedd y cam hanner ffordd i gael ei drafod yn y Senedd. Os hoffech arwyddo, cliciwch yma: https://petitions.senedd.wales/petitions/245278?fbclid=IwAR1XLfyK4SU0rZuiEBWGQc8bu798aHiO4JcrUNcWVO1BeZxYcEgUaEChhZQ


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2022-11-04 09:34:43 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd