Plaid yn hyrwyddo cynllun 'Pedwar Cam Ymlaen' i leihau diweithdra a rhoi hwb i'r economi

Llyr Gruffydd AS yn galw am weithredu ar frys i fynd i'r afael ag "ystadegau syfrdanol."
 
Mae cynnydd mewn ffigyrau diweithdra a'r nifer sy'n anweithgar yn anweithgar yn "double-whammy sy'n adlewyrchu'n wael ar agwedd laissez faire llywodraethau Prydain a Chymru", meddai Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.
Mae ffigyrau gafodd eu cyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yr wythnos diwethaf yn awgrymu bod Cymru wedi gweld y cynnydd mwyaf o flwyddyn i flwyddyn mewn diweithdra yn y DU. Yn ogystal mae anweithgarwch economaidd yng Nghymru yw'r ail uchaf o holl wledydd a rhanbarthau'r DU.
 
Wrth siarad cyn ei sesiwn gyntaf o Gwestiynau'r Prif Weinidog fel Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru, amlinellodd Llyr Gruffydd cynllun 'Pedwar Cam Ymlaen' i hybu cyflogaeth a chryfhau economi Cymru.

Byddai adolygiad annibynnol o raglen 'Cymru'n Gweithio' Llywodraeth Cymru, datganoli ysgogiadau economaidd, aelodaeth o'r farchnad sengl a chreu 'Ffyniant Cymru' - asiantaeth datblygu economaidd ar gyfer yr 21ain ganrif, yn rhoi economi Cymru "ar y ffordd i adferiad", dadleuodd Mr Gruffydd.

Dywedodd Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd:

"Mae'r rhain yn ystadegau brawychus gan yr ONS sy'n cynrychioli ergyd ddwbl i Gymru.

"Mae un o bob pedwar o bobl yng Nghymru yn anweithgar yn economaidd gyda 159,000 yn dioddef salwch hirdymor.

"Mae hyn yn adlewyrchu'n wael ar agwedd laissez-faire llywodraethau'r DU a Chymru sydd naill ai'n gwneud rhy ychydig neu'n cymryd gormod o amser i roi mesurau ar waith i helpu gweithwyr a'r rhai sy'n chwilio am waith

"Mae cynllun 'Pedwar Cam Ymlaen' Plaid Cymru yn cynnig adolygiad annibynnol o raglen 'Cymru'n Gweithio' Llywodraeth Cymru, datganoli ysgogiadau economaidd o San Steffan, ail-ymuno â marchnad sengl yr UE, a chreu 'Ffyniant Cymru' - asiantaeth datblygu economaidd ar gyfer yr 21ain ganrif.

"Ni all Cymru wireddu ei photensial economaidd yn llawn nes bod ganddi'r holl offer angenrheidiol i'n galluogi i deilwra polisïau i gwrdd â'n heriau unigryw megis cyflogau isel a phoblogaeth sy'n heneiddio.

"Byddai'r pedwar cynnig yma yn helpu i roi economi Cymru ar y ffordd i adferiad ac yn chwistrellu uchelgais i ddulliau Llywodraeth Cymru a'r DU o greu swyddi a chynhyrchu twf."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2023-06-27 12:53:10 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd