'Gorfodi archfarchnadoedd ar-lein i'w gwneud hi'n hawdd dewis cig o Gymru '- Plaid Cymru

Byddai rheoliadau i rymuso siopwyr i gefnogi ffermwyr lleol yn hybu amaethyddiaeth Cymru, medd Llyr Gruffydd AS.

Ar ddiwrnod cyntaf Sioe Fawr (dydd Llun 24 Gorffennaf), galwodd llefarydd amaeth Plaid Cymru, Llyr Gruffydd AS, am reoliadau i orfodi archfarchnadoedd i alluogi defnyddwyr i hidlo am gig Cymreig wrth siopa ar-lein. Galwodd hefyd am wasanaethau bwyd i labelu tarddiad eu cig yn glir.

Ynghyd â llefarydd amaeth Plaid Cymru yn San Steffan, Ben Lake AS, ysgrifennodd Mr Gruffydd at Lywodraeth y DU yn eu hannog i gyflwyno rheoliadau i'w gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr gael mwy o dryloywder o ran ble mae cig yn cael ei gynhyrchu. Dylai siopwyr ar-lein gael yr hawl i hidlo am gig a dofednod sy'n tarddu o Gymru, medd Mr Gruffydd a Mr Lake.

Wrth siopa yn yr archfarchnadoedd, gall defnyddwyr sganio'r silffoedd a gweld y labelu sy'n dangos a yw cynnyrch yn tarddu o'r DU. Ar-lein, mae hyn yn anoddach i'w wneud gan fod yn rhaid i ddefnyddwyr naill ai chwilio trwy wahanol eitemau neu fynd i mewn i eiriau allweddol i'r bar chwilio. Gall defnyddwyr weld neu ddewis cynnyrch sy'n tarddu o'r DU hefyd yn amrywio rhwng y llwyfannau ar-lein a ddefnyddir gan yr archfarchnadoedd.

Mae'r gallu i hidlo yn gynyddol bwysig yn wyneb Cytundebau Masnach Rydd a lofnodwyd yn ddiweddar, a fydd, dros amser, yn cael gwared ar dariffau ar gynhyrchion amaethyddol sensitif, gan tanseilio ffermwyr Cymru trwy wneud cig o Awstralia a Seland Newydd yn fwy hygyrch ym marchnadoedd y DU.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS:

"Ar ddiwrnod cyntaf y Sioe Frenhinol eleni, mae Plaid Cymru yn falch o gefnogi ffermwyr a'u hymdrechion i hyrwyddo cig Cymreig.

"Wrth brynu yn y siop bydd llawer ohonom yn dewis cig Cymreig sy'n aml yn hawdd ei adnabod ar y silffoedd. Mae realiti ein bywydau prysur yn golygu bod mwy a mwy yn dewis siopa ar-lein, lle mae diffyg system hidlo hawdd yn golygu nad yw hi mor hawdd dewis cig Cymreig. Mae hyn yn tanseilio gwaith caled ffermwyr Cymru sy'n ymfalchïo mewn cynhyrchu cig o'r ansawdd uchaf.

"Ynghyd â Ben Lake, rwyf wedi ysgrifennu at Gweinidog yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ynghylch y mater pwysig hwn. Credwn fod tryloywder a grymuso yn mynd law yn llaw. Trwy gyflwyno rheoliadau newydd sy'n mandadu archfarchnadoedd i alluogi hidlo cig yn hawdd yn ôl gwlad wreiddiol, gallwn rymuso siopwyr i gefnogi ffermwyr lleol a chryfhau sector amaethyddol Cymru."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2023-08-02 12:07:24 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd