Aelodau Senedd Ieuenctid yn dangos bod ‘dyfodol llewyrchus i ddemocratiaeth Cymru’, medd AS

Mae AS Gogledd Cymru wedi canu clod Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru gan ddweud bod y “dyfodol yn llewyrchus i ddemocratiaeth Cymru.

Wnaeth Llyr Gruffydd, of Plaid Cymru, gyfarfod Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru mewn arddangosfa am eu gwaith a gymerodd lle yn y Senedd.

Cafodd Mr Gruffydd y cyfle i gyfarfod Owain Williams, sy’n cynrychioli Aberconwy, Leaola Roberts-Biggs, sy’n cynrychioli Alun a Glannau Dyfrdwy a Jake Dillon, sy’n cynrychioli Sir Drefaldwyn.

Mae Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru wedi cynnig argymhellion i Lywodraeth Cymru mewn cyfres o adroddiadau, yn cynnwys Ffyrdd Gwyrdd, am newid hinsawdd, Meddyliau Iau o Bwys, am iechyd meddwl, a Fy Niwrnod Ysgol, am hyd y diwrnod ysgol a gweithgareddau allgyrsiol.

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn gorff deddfwriaethol fodel a chafodd ei sefydlu yn 2018 gan y Senedd

Etholwyd 40 drwy bleidleisio mewn etholiad a cafodd y 20 arall eu hethol gan bobl Ifanc o sefydliadau partner. Nod hyn oedd sicrhau bod yna gynrychiolaeth o grwpiau amrywiol o bobl Ifanc.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Roedd hi’n bleser i gyfarfod Owain, Leaola a Jake ac i glywed am yr holl waith mae nhw wedi bod gwneud yn Senedd Ieuenctid Cymru ac yn eu cymunedau.

“Trwy be mae nhw yn ei gyflawni mae nhw yn dangos bod y dyfodol yn llewyrchus i

“Mae’r hinsawdd, iechyd meddwl a’r diwrnod ysgol yn faterion hynod o bwysig a mae o’n galonogol iawn i weld sut mae’r bobl ifanc yma wedi mynd ati i greu argymhellion meddylgar.

“Rydw i yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru cymryd rhain o ddifri. Mae pobl ifanc yn dod a bersbectif gwahanol i wleidyddiaeth yn o gystal ag un pwysig a mae o’n iawn y bod eu barnau a’u anghenion yn cael eu hadlewyrchu yn y deddfau sy’n cael eu pasio yn y Senedd.

“Mae o’n hanfodol ein bod yn sicrhau bod pobl ifanc yn ymwneud a’r broses gwleidyddol os mae ein cenedl am lwyddo.  

“Pwrpas Senedd Ieuenctid Cymru ydi grymuso pobl ifanc i wneud penderfyniadau ac i roi llais iddynt yng ngwleidyddiaeth Cymru ac rydw i’n falch iawn fy mod wedi cael y cyfle i ddathlu eu cyfraniad gwerthfawr.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-03-08 16:24:08 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd