Angen i Gyngor Wrecsam angen mynd i’r afael a’r argyfwng tai

Mae angen i Gyngor Wrecsam “siapio” er mwyn mynd i’r afael ar yr argyfwng tai yn y sir, meddai AS.

Ymatebodd Llyr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, ar ôl iddo ddod i’r amlwg bod yr angen am dai cyngor wedi cynyddu yn sylweddol, gyda’r rhestr aros yn cyrraedd 4,500.

Honnodd Mr Gruffydd, o Blaid Cymru, bod gan arweinwyr y Cyngor “ddull anhrefnus” at dai sydd yn “gadael trigolion i lawr”.

Mae ceisiadau am tai i’r awdurdod lleol wedi ymchwyddo achos o’r argyfwng costau byw cynyddiadau yn y farchnad rhent preifat.

Mae’r rhestr aros wedi cynyddu o 1,800 yn 2019, i 4,528 yn 2023. Yn bresennol mae gan y cyngor stoc o 11,055 o dai.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Dydi o ddim yn gor-ddweud i ddweud bod Wrecsam yn gwynebu argyfwng tai.

“Mae o yn amlwg nid oes digon o dai cyngor yn y sir a mae wir angen i’r Cyngor fynd i afael a’r sefyllfa yn gyflym.

“Mae angen dod a tai yn ôl mewn i ddefnydd fel tai cyngor, yn o gystal a buddsoddiad digonol mewn adeiladu tai cyngor newydd fforddiadwy   

“Yn anffodus, yn lle mynd i’r afael a’r mater, mae arweinwyr y Cyngor wedi bod yn eistedd ar eu dwylo.

“Gwnaethpwyd Cynllun Datblygiad Lleol, nad oedd gan gefnogaeth trigolion lleol, a rŵan mae’n gwrthod ei weithredu.

“Mae hyn yn golygu bod Wrecsam yn cael y math anghywir o dai yn y llefydd anghywir, tra bod y tai sydd wir angen ddim yn cael eu adeiladu o gwbl.  

“Mae’r holl beth yn ffars ac y bobl sydd angen tai sydd yn talu’r pris.

“Yn sicr mae’r argyfwng costau byw wedi cynyddu yr angen, ond be mae o wedi gwneud ydi gwaethygu problem a achoswyd gan ddiogi yr awdurdod lleol.

“Roedd y rhestr aros am dai cyngor yn llawer rhy hir cyn i’r argyfwng costau byw gynyddu yr angen hyd yn oed yn fwy.

“Mae angen trin cael tai diogel, sefydlog, a fforddiadwy fel hawl dynol sylfaenol. Mae pobl Wrecsam yn haeddu gwell.”  


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-07-21 09:08:42 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd