AS yn annog etholwyr i geisio am hyd at £1,500 mewn cefnogaeth ar gyfer costau ynni

Mae AS yn annog etholwyr yng Ogledd Cymru i geisio am cefnogaeth ychwanegol hefo costau egni y gaeaf yma.

Pwyntiodd Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli’r rhanbarth yn y Senedd, at grantiau o hyd at £1,500 ar gyfer cwsmeriaid ynni sydd mewn dyled.

Cefnogodd y gwleidydd o Blaid Cymru ddigwyddiad yn y Senedd, lle wnaeth o ac ASau eraill gyfarfod cynrychiolwyr o British Gas a Centrica i drafod y cefnogaeth sydd ar gael ar gyfer cartrefi.

Mae’r cyflenwr wedi ymrwymo i gyfrannu €100m i helpu defnyddwyr ers cychwyn yr argyfwng ynni.

Mae’r British Gas Energy Support Fund, a’r Individuals and Families Fund yn darparu grantiau hyd at £1,500 i filoedd o ddefnyddwyr ynni mewn dyled.

Yn o gystal a hynny mae’r British Gas Energy Trust yn darparu miliynau mewn grantiau, mesurau effeithlonrwydd ynni, talebion tanwydd, a cyngor i ddefnyddwyr ynni.

Nid oes raid i drigionion fod yn gwsmer i gael cefnogaeth gan y the British Gas Energy Trust.

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: “Mae nifer o gartrefi ar draws y gogledd yn gwybebu gaeaf anodd achos mae prisiau nwy a trydan yn parhau i fod yn uchel.

“Mae chwyddiant yn goglygu bod prisiau wedi codi ar draws y bwrdd a mae hyn wedi gorfodi pobl mewn i ddyled sydd wedi gadael nifer o bobl yn cael o’n anodd i dalu eu biliau.

“Er ei fod yn wir bod y cap pris ynni wedi cael ei ostwng yn ddiweddar, mae prisiau dal yn uchel iawn a mae costau mwy yn parhau i effeithio nifer o gartrefi.

“Rydw i eisiau sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt. Rydw i yn annog unrhyw un sydd yn cael trafferth i siarad i’w cyflenwr ynni ac hefo mudiadau megis y British Gas Energy Trust.

“Un peth rydw i eisiau pwysleisio ydi ei fod o ddim yn angenrheidiol i fod yn gwsmer British Gas i dderbyn cefnogaeth gan y British Gas Energy Trust.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-12-08 16:12:14 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd