AS yn annog etholwyr i ‘siarad’ am glefyd Crohn a Colitis

Mae AS yn annog etholwyr i “siarad” am glefyd Crohn a Colitis.

Dywedodd Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, nid oes raid i bobl sydd yn byw hefo’r cyflyrau “ddioddef ar ben eu hunain”.

Siaradodd y gwleidydd o Blaid Cymru am y pwnc yn dilyn cyfarfod gyda aelodau o dim Crohn’s & Colitis UK yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Clefyd Crohn a Colitis.

Anogodd unrhyw un sydd yn byw gyda’r clefydau i ddefnyddio of Crohn’s & Colitis UK’s Talking Toolkit, sydd wedi cael ei greu er mwyn helpu bobl i ffeindio’r geiriau iawn i esbonio be y mae nhw yn mynd drwyddo.

Mae dros 26,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda clefyd Crohn neu Colitis. Mae nhw yn afiechydon cronig heb iachâd lle mae’r system imiwnedd yn ymosod ar y coludd ac yn aml maent yn effeithio pobl ifanc yn ystod y blynyddoedd mwyaf cynhyrchiol o’i bywydau.

Erbyn hyn trin clefydion gyda clefyd Crohn neu Colitis yn costio yr yn faint i’r GIG a trin pobl hefo cancr neu clefydau y galon.  

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: “Mae siarad am clefyd Crohn a Colitis un medru bod yn anodd i bobl sydd hefo’r clefydau.

“Gall rai deimlo embaras neu yn ansicr, heb fod yn siŵr o sut i ddelio gyda byw hefo a siarad am yr effaith ar eu bywydau dydd i ddydd.  

“Gall y Crohn’s & Colitis UK’s Talking Toolkit eu helpu i ffeindio y geiriau cywir i rannu be maent yn mynd drwyddo a’r effaith ar eu bywydau.

“Nid oes raid i bobl ddioddef ar ben eu hunain a rydw i yn annog unrhyw un sydd gyda’r clefydau yma i wneud y mwyaf o’r adnodd yma. Yn aml siarad ydi’r cam cyntaf tuag at cael cefnogaeth a gofal gwell.

“Mae’r math yma o gyflyrau yn llawer iawn mwy cyffredin na mae lot o bobl yn meddwl. Mae yna dros 26,000 o bobl yng Nghymru sydd yn byw gyda celfyd Crohn ne Colitis, a mae llawer ohonynt yng Ngogledd Cymru.  

“Hoffwn ddiolch i dim Crohn’s & Colitis UK am ddod i’r Senedd i siarad am y cyflyrau a thrafod sut y gallwn weithio gyda ein gilydd ar gyfer gwell ddiagnosis, gwell gofal a bywydau.”

Am fwy o gwybodaeth ewch i: https://crohnsandcolitis.org.uk/talk   


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-12-22 15:02:30 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd