AS yn annog teuluoedd i gefnogi Her Pasbort hanes Cymru

Mae AS yn annog teuluoedd ar draws y gogledd i gymryd rhan yn yr Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru.

Dywedodd Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, bod y cynllun yn gyfle gwych i “archwilio treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Cymru."

Cafodd y Pasbort ei lansio eleni yn Ŵyl Amgueddfeydd Cymru hefo’r nod o hyrwyddo amgueddfeydd a chynyddu’r nifer sydd yn eu ymweld.

Gwnaeth amrywiaeth o amgueddfeydd gogledd Cymru gymryd rhan yn yr Ŵyl eleni, yn cynnwys Charchar Rhuthun, Amgueddfa Llandudno, Oriel Môn, Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas, a Chanolfan Ddiwylliant Conwy.

Mae Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru yn gwahodd unigolion i ymweld â chwe amgueddfa erbyn 14 Ebrill 2024 er mwyn bod â chyfle i ennill tocynnau teulu un diwrnod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a chlustffonau Beat Studio 3.

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: "Mae'r ŵyl eleni wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac mae'n hyfryd gweld cymaint o amgueddfeydd lleol Gogledd Cymru yn cymryd rhan.

“Mae'r Her Pasbort yn cynnig cymhelliant ychwanegol i ymweld ag amgueddfeydd hyd at fis Ebrill, ac archwilio treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Cymru."

Roedd yr Ŵyl eleni, a gafodd ei gefnogi gan Llywodraeth Cymru, yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau addas i deuluoedd, gan gynnwys gweithgareddau Calan Gaeaf yn seiliedig ar lyfryn gan yr awdur plant, Casia Wiliam – sy’n byw yng Nghaernarfon – ar y Calan Gaeaf Celtaidd.

Roedd uchafbwyntiau’r Ŵyl eleni’n cynnwys digwyddiadau yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy, gan gynnwys sesiwn glocsio gydag Angharad Harrop.

Cafodd y Ganolfan hefyd ei chynnwys mewn llwybr arbennig ar hanes a diwylliant amrywiol Cymru – sef thema’r Ŵyl eleni – oherwydd ei harddangosfa gelf ar y bocsiwr, hyfforddwr pêl-droed a'r garddwr ddu Joseph Taylor.

Dywedodd Rachael Rogers, o Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru: "Mae'r ŵyl yn gyfle gwych i arddangos y gwaith anhygoel a wneir gan amgueddfeydd ledled y wlad.

“Mae ein hamgueddfeydd nid yn unig yn cynnig cyfle i ymwelwyr ddysgu am ein treftadaeth Gymreig, ond maen nhw hefyd yn hyrwyddo'r Gymraeg, ac yn cynnig digwyddiadau am ddim mewn lle cynnes a chroesawgar sy'n bwysicach nag erioed."

Am fwy o wybodaeth am yr Her Pasbort a'r amgueddfeydd ynghlwm â’r fenter ewch i: www.museums.wales/cy/pasbort


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-11-24 11:28:54 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd