AS yn beirniadu ‘annhegwch’ taliadau sefydlog hynod uchel i gartrefi Gogledd Cymru

Mae AS wedi beirniadu y taliadau sefydlog hynod uchel mae trigolion o Ogledd Cymru yn gorfod talu.

Dywedodd Llyr Gruffydd, sydd yn cynrychioli’r rhanbarth yn y Senedd, wedi siarad am y ffaith bod trigolion yn talu rhai o’r taliadau sefydlog uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Yn y Senedd, pwyntiodd at yr £82 ar gyfartaledd yn fwy bob blwyddyn gymharu â chartrefi tebyg yn Llundain mae etholaethwyr yn ei dalu.  

Heriodd Mr Gruffydd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt AS am be mae Llywodraeth Cymru yn gwneud i “roi diwedd ar yr anghyfiawnder yma” ac i gefnogi pobl hefo costau ynni pan mae’r tywydd yn oeri.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: ”Mae yna annhegwch ofnadwy yn y ffaith bod cartref yng ngogledd Cymru, ar gyfartaledd, yn talu £82 yn fwy bob blwyddyn mewn standing charges, o gymharu â chartrefi tebyg yn Llundain.

“Nawr, mae hynny, wrth gwrs, yn gwbl annerbyniol, nid yn unig am ei fod e'n cosbi pobl sydd ar incwm isel, mae e hefyd, wrth gwrs, yn cosbi pobl sydd yn trio, efallai, lleihau a thorri nôl ar eu defnydd o ynni.

“Ond mae e hefyd yn annheg, wrth gwrs, oherwydd rŷn ni'n cynhyrchu cymaint o ynni yng ngogledd Cymru, rŷn ni'n allforio ynni.

“Hynny yw, mae yna bobl yn y Deyrnas Unedig yn defnyddio ynni sy'n cael ei gynhyrchu yng ngogledd Cymru ac rŷn ni'n talu mwy o standing charges am ddefnyddio'r ynni dŷn ni'n ei gynhyrchu.

“Felly, gaf i ofyn pa drafodaeth rŷch chi fel Llywodraeth wedi'i chael gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Ofgem a'r cwmnïau ynni i roi diwedd ar yr anghyfiawnder yma?

“Gan fod disgwyl i'r tywydd oeri dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf yma, beth ŷch chi'n ei wneud i gefnogi pobl wrth y bydd gofyn iddyn nhw nawr droi'r gwres i fyny ac wynebu'r goblygiadau hynny o safbwynt costau?”

Atebodd Jane Hutt AS ei bod hi wedi cyfarfod gyda Ofgem, gan adio bod y Sefydliad Banc Tanwydd yn “hanfodol” i gefnogi pobl gyda costau ynni, a bod yna wasanaeth cyngor sydd yn helpu pobl gael y budd-daliadau mae ganddynt hawl iddynt.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-11-24 16:55:13 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd