AS yn beirniadu Llywodraeth Cymru ar ôl i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ddiddymu rhaglen gwaith cymunedol

Mae AS wedi beirniadu Llywodraeth Cymru ar ôl i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ddiddymu rhaglen gwaith cymunedol israddedig.

 

Dywedodd Llyr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, ei fod yn “gresynu at y faith” bod y sefydliad addysg uwch wedi canslo’r rhaglen.

Yn ôl y gwleidydd o Blaid Cymru, mae hyn yn ganlyniad o fethiant Llywodraeth Cymru i ariannu y sector yn iawn.

Cyd-gyflwynodd Mr Gruffydd Ddatganiad Barn hefo Llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder Cymdeithasol a Gwasanaethau Cymdeithasol, Sioned Williams AS yn ystod Wythnos Gwaith Ieuenctid.

Galwodd ar Lywodraeth Cymru i annog Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i ymrwymo i ddarparu rhaglen gwaith ieuenctid a chymunedol israddedig, ac annog cyfleoedd i bobl ifanc fel y gallent gyflawni eu potensial.

Pan heriodd Sioned Williams y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, ar y mater mi wnaeth o gyfaddef nad oedd wedi ei drafod gyda Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Yn ystod Wythnos Gwaith Ieuenctid mae o yn bwysig ein bod yn cydnabod ac yn cymeradwyo cyfraniad y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau gwaith ieuenctid.

“Mae eu gwaith yn creu cyfleoedd i bobl ifanc i bol ifanc yng Nghymru i wireddu eu potensial yn hanfodol i sicrhau bod gennym gymunedau dirgrynol, sy’n fynnu, rŵan ac yn y dyfodol.

“Ond i bobl ifanc wireddu eupotensial mae angen i ni sicrhau bod gennym gefnogaeth a adnoddau priodol mewn lle i alluogi hynny.

“Dyna pam fy mod yn gresynu at y ffaith bod Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi tynnu ei rhaglen gwaith ieuenctid a chymunedol israddedig yn ôl.

“Be rydym yn gweld ydi canlyniad Llywodraeth Cymru yn tan gyllido y sector addysg uwch.

“Mae hyn yn golygu nid oes llwybr o gymhwyster Lefel 3 Cymorth Gwaith Ieuenctid i gymhwyster proffesiynol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

“Rydw i yn galw ar Lywodraeth Cymru i annog cyfleoedd i bobl ifanc fel y gallant gyflawni eu potensial, ac i weinidogion weithio gyda Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i ddarparu rhaglen gwaith ieuenctid a chymunedol israddedig.

“Mae angen i weinidogion sicrhau bod gan y brifysgol yr adnoddau angenrheidiol er mwyn cynnal y rhaglen.”

Yn y Senedd, dywedodd Sioned Williams AS: “Mae pryder eang am hyn yn y sector; mae'r MA, meddent, yn anaddas i lawer o'r ymgeiswyr israddedig posibl sy'n dod i fyny trwy waith yn eu cymunedau lleol.

“Mae graddedigion o Wrecsam gan amlaf yn mynd ymlaen i ymarfer yng ngogledd Cymru ac mae hyfforddiant mewn mannau eraill yn creu risg y byddant yn aros yn ne Cymru, neu yn rhywle arall yn y DU hyd yn oed, ac yna hefyd, wrth gwrs, yn methu manteisio ar gyfleoedd cyfrwng Cymraeg lleol ar draws y rhanbarth.

“Felly, a fyddech cystal ag amlinellu pa drafodaethau a gawsoch gyda phrifysgol Wrecsam ynglŷn â chael gwared ar y rhaglen israddedig hon, a pha asesiad a wnaed gan y Llywodraeth o sut mae ei dileu yn effeithio ar nifer yr israddedigion sy’n mynd ymlaen i ymarfer gwaith ieuenctid a chymunedol proffesiynol yng ngogledd a chanolbarth Cymru?”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-07-20 16:02:41 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd