AS yn canmol cwestiynau disgyblion ysgol ar ymweliad Wythnos Senedd

Mae AS wedi canmol gwestiynau  a ofynnwyd gan ddisgyblion ysgol yn Sir Ddinbych yn dilyn ymweliad yn ystod Wythnos Senedd.

Cafodd Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn Senedd Cymru, y cyfle i sgwrsio gyda plant yn Ysgol Penmorfa ym Mrhestatyn am ei rôl yn siarad fyny dros drigolion ac yn craffu gwaith Llywodraeth Cymru.

Yn o gystal a hynny dangoswyd y gwleidydd o Blaid Cymru o gwmpas yr ysgol gan ddisgyblion a gwelodd y gegin, yr ardd, a’r iard adeiladwyr y maent yn eu defnyddio.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Roedd hi yn bleser pur i ymweld a Ysgol Penmorfa yn ystod Wythnos Senedd i siarad am fy rôl fel Aelod o’r Senedd dros Ogledd Cymru.

“Dangosodd y plant ddiddordeb brwd yn sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru a gofynnwyd gwestiynau meddylgar.

“Mae hi yn gwbl glir bod pobl ifanc yn awyddus i ymwneud a gwleidyddiaeth ac eu bod nhw eisiau gwybod am waith y Senedd achos o’i effaith uniongyrchol ar gymaint o agweddau o’u bywydau.  

“Mae meithrin y math yma o ryngweithio positif gan bobl ifanc gyda’r Senedd yn hanfodol ar gyfer dyfodol ein democratiaeth yng Nghymru.

“Rydw i eisiau dweud diolch i ddisgyblion Ysgol Penmorfa ac i holl aelodau o staff yr ysgol am y croeso cynnes.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-11-17 14:46:12 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd