AS yn canmol menter cymdeithasol sy’n ‘grymuso’ y gymuned

Mae AS wedi canmol menter cymdeithasol am y gwaith mae’n gwneud yn y gymuned.

Creuwyd argraff dda pan ymwelodd Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, a Outside Lives, ger Yr Wyddgrug.  

Dysgodd y gwleidydd o Blaid Cymru am sut mae’r mudiad yn cysylltu pobl trwy cyd-ddiddordebau, yn darparu gweithgareddau a digwyddiadau sydd yn hybu lles a twf, tra’n dathlu a gwarchod y byd natur ar yr un pryd.

Mae’r mudiad yn gweithio gyda aelodau o’r gymuned a partneriaid i gyd-ddylunio a chreu gweithgareddau cynaliadwy, ystyrlon a phwrpasol sydd yn helpu cryfhau perthnasau a creu rhwydweithiau bywiog.

Lansiwyd y fenter gan Gyfarwyddwr, Lucy Powell, yn 2018, ar ôl iddi gymryd amser sabothol o’i gyrfa fel gweithiwr cymdeithasol.

Mae ymchwil gan Cwmpas wedi dangos bod y sector tyfu yng Nghymru, gyda lefel uchel o weithgaredd entrepreneuriol newydd.

Mae yna o gwmpas 2,828 o fusnesau yn y sector, sydd yn gynnydd o 22% o 2022.

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: “Roedd y yn bleser i ymweld a’r tim yn Outside Lives a dysgu am y waith ysbrydoledig mae nhw yn gwneud i rymuso pobl a’u helpu i fyw bywydau cyfoethog.

“Maent yn mynd ati mewn ffordd unigryw ac arloesol sydd yn bosib i fabwysiadu ar draws Cymru ac y tu hwnt.  

“Mae nhw wedi gwneud gwaith arbennig i ddod a’r gymuned leol at ei gilydd a’i gysylltu a’r byd natur, ac yn y ffordd mae nhw wedi creu amgylchedd cefnogol, hyblyg, hydwyth a dyfeisgar.

“Rydw i yn hoffi eu ymrwymiad i greu diwylliant cynhwysol ac amrywiol ym mhopeth y mae nhw yn ei wneud, gan sicrhau eu bod yn cynnwys pawb, ddim mater eu rhywedd, oed, neu eu gallu.

“Rydw i yn credu yn gryf yn y model menter cymdeithasol a mae Outside Lives yn esiampl gwych o hynny yn cael ei weithredu.

“Mae mentrau cymdeithasol ar draws Cymru yn gwneud gwahaniaeth enfawr yn eu cymunedau, ac maent yn flaengar yn taclo heriau byd-eang , megis toldi a newid hinsawdd.

“Rydw i yn ddiolchgar am y gwahoddiad i gyfarfod gyda Dr Daniel Roberts o Cwmpas a Lucy Powell ai’i thîm o Outside Lives a dwi’n edrych ymlaen att weld be mae nhw yn ei wneud yn y dyfodol.

“Rydw i yn cefnogi Cwmpas yn ei amcan i wneud mentrau cymdeithasol y fodel busnes dewisol yng Nghymru erbyn 2030.”

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-02-23 15:59:01 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd