AS yn canmol trafodaeth ‘meddylgar’ ysgol uwchradd am 20mya

Mae AS wedi canmol trafodaeth “meddylgar” disgyblion ysgol uwchradd am ddeddf 20mya.

Dywedodd Llyr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd fod disgyblion Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy wedi gwneud “argraff hynod o dda” hefo eu cyfraniadau.

Cymerodd Gyngor yr ysgol bleidlais ar ddiwedd y ddadl a ddangosodd eu bod nhw wedi rhannu 50/50 ar y mater.

Yn o gystal a hynny dadleuwyd plastigion un defnydd a pleidleisiwyd yn bendant i gefnogi y ddeddf yn atal eu defnydd a basiwyd gan y Senedd yn ddiweddar.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS, o Blaid Cymru: “Mae’n rhaid i fi ddweud bod y ffordd meddylgar mae disgyblion Ysgol Glan Clwyd wedi mynd ato i drafod y ddeddf 20mya wedi gwneud argraff hynod o dda.

“Mae o yn gwbl ddealladwy bod y mater wedi tanio teimladau cryf ar draws Cymru a mae o yn bwysig iawn mewn cymdeithas democrataidd ein bod yn cael y math yma o drafodaethau lle mae bobl yn rhydd i fynegi barn.

“Dangosodd y disgyblion llawer iawn o aeddfedrwydd a gwnaethpwyd nifer o bwyntiau meddylgar o blaid ac yn derbyn y ddeddf 20mya. Ni fysasai’r pwyntiau wedi bod allan o le ar lawr y Senedd.

“Hefyd cefais y cyfle i sôn i’r disgyblion am fy rôl fel Aelod o’r Senedd, ac ateb cwestiynau am hynny.

“Mae ennyn y math yma o ymgysylltiad gan bobl ifanc hefo’r Senedd yn oll bwysig i ddyfodol ein democratiaeth yng Nghymru.

“Rydw i eisiau diolch i ddisgyblion a staff Ysgol Glan Clwyd am y croeso cynnes.

Dywedodd Prif Ddisgybl Ysgol Glan Clwyd, Gwion Williams: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Llyr Gruffydd am ymweld a ni yn Ysgol Glan Clwyd.

“Aeth y drafodaeth yn dda iawn a roedd o’n neis gweld yr ymrwymiad yna gan fy nghyd-ddisgyblion. Mae o’n bwysig cynnal digwyddiadau fel yma achos mae o’n cynyddu ymgysylltiad pobl ifanc hefo gwleidyddiaeth.

“Mae o’n gwneud i ti feddwl yn fwy beirniadol am benderfyniadau gan wleidyddion sydd yn sy’n cael effaith ar fywyd dydd i ddydd.

“Yn bersonol y byswn i yn pleidleisio o blaid y ddeddf 20 milltir yr awr. Er ei fod o yn creu anawsterau yn y byr dymor, yn mae o werth o yn yr hir dymor achos fydd llai o bobl yn cael eu lladd ar y ffyrdd.

Esboniodd Gwion sut mae Cyngor yr ysgol yn gweithio: “

“Mae’r cyngor ysgol yn cael ei arwain gan y Prif Ddisgyblion a da ni’n gweithio law yn llaw hefo y Pennaeth a’r dirprwyon.

“Blwyddyn diwethaf gwnaethom ni wahardd plastigion un defnydd yn y ffreutur. Felly erbyn hyn does yna ddim cynnyrch yn y ffreutur sydd yn cynnwys plastigion un defnydd.

“Rhoddodd yr ysgol fotel plastig aml-ddefnydd i bob disgybl fel bod ni ddim yn prynu rhai o’r ffreutur. Na ni wedi dod a defnydd o cyllyll a ffyrc plastig i ben hefyd.

“Mae’r pwyllgor yn bwysig achos dwi’n credu mewn rhoi llais i ddisgyblion. Ni ydi’r rhai sydd yn yr ysgol a mae o yn bwysig ein bod yn dylanwadu ar sut mae’r ysgol yn cael ei redeg ac ein bod yn gweld newidiadau sydd yn gwneud ein bywydau dydd i ddydd yn haws.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-11-03 16:20:53 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd