AS yn croesawu disgyblion o Sir Ddinbych i’r Senedd

Mae AS wedi croesawu disgyblion o ddau ysgol gynradd yn Sir Ddinbych i’r Senedd.

Siaradodd Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn senedd, i ddysgwyr eger o Ysgol Pant Pastynog ac Ysgol Tremeirchion am sut mae’r Senedd yn gweithio a’i waith yn cynrychioli etholwyr.  

Dywedodd o gwleidydd o Blaid Cymru: “Roedd hi’n bleser pur i groesawu disgyblion eger o Ysgol Pant Pastynog ac Ysgol Tremeirchion i’n senedd cenedlaethol a siarad am fy rôl fel Aelod o’r Senedd.

“Dangoswyd brwdfrydedd i wneud y wlad yn well le i fyw yn ogystal ag awydd i ddysgu drwy ofyn nifer o gwestiynau heriol a meddylgar.

“Roeddent eisiau gwybod am fy ngwaith fel Aelod o’r Senedd a sut y gallent ymgysylltu mwy gyda gwleidyddiaeth drwy’r Senedd, a roeddent eisiau gwybod sut y gallent godi y materion sydd yn bwysig iddyn nhw a’u gwthio tuag at ben yr agenda gwleidyddol.

“Mae’r Senedd yn cymryd penderfyniadau pwysig sydd yn cael effaith ar fywydau dydd i ddydd pobl ifanc a’u teuluoedd ac felly mae hi’n hanfodol i’n democratiaeth fan hyn yng Nghymru eu bod nhw yn dysgu am sut mae’n gweithio.

“Mae o wastad yn hynod o galonogol i weld pobl ifanc brwdfrydig yn cymryd diddordeb actif yng ngwleidyddiaeth Cymru."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-02-15 11:37:40 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd