AS yn ‘falch iawn’ i ymweld ag ysgol uwchradd lleol

Roedd AS yn “falch iawn” i ymweld ag ysgol uwchradd yng Nghonwy er mwyn help disgyblion ymwneud a gwleidyddiaeth a datblygu eu hymwybyddiaeth dinesig

 

Ymwelodd Aelod Seneddol Gogledd Cymru, Llyr Gruffydd, ag Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst fel rhan o’u wythnos gweithgareddau diwedd y flwyddyn.

Cymerodd y gwleidydd o blaid Cymru ran mewn sesiwn ar gyfer ddisgyblion blwyddyn 7, lle addysgwyd am rôl y Senedd a’r ffordd mae’n gweithredu.

Roedd cyfle i’r disgyblion ofyn cwestiynau i’r Gweinidog Cysgodol Materion Gwledig. Gofynnwyd gwestiynau am ddatganoli mwy o bwerau i’r Senedd, cefnogaeth ar gyfer ffermwyr a mynediad pobl ifanc i trafnidiaeth cyhoeddus.

Ar ôl yr ymweliad, dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Fel Aelod o’r Senedd ar gyfer Conwy roeddwn i yn falch iawn i gael i siarad gyda phobl ifanc lleol am y materion sydd o bwys iddyn nhw.

“Dangosodd eu cwestiynau meddylgar a gafaelgar bod pobl ifanc yn awyddus iawn i ymwneud a gwleidyddiaeth, a bod ganddynt ddiddordeb brwd yn waith y Senedd achos o’r effaith uniongyrchol mae’n cael ar nifer agweddau o’u bywydau.

“Diolch i ddisgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Conwy am y croeso cynnes ac am rannu eu barn ar faterion y diwrnod.”

Cafodd yr ymweliad ei drefnu fel rhan o Wasanaeth Allgymorth Addysg y Senedd.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-08-10 16:18:06 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd