AS yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddod anrhefn’ ar drenau i ben ar gyfer cefnogwyr pêl droed

Mae AS wedi galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu i ddod a’r “anrhefn” ar drenau sydd wedi bod yn effeithio cefnogwyr pêl droed yn teithio i gemau Cymru i ben.

Heriodd Llyr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, Mark Drakeford i ddatrys y broblem, sydd wedi achosi rhwystredigaeth i gefnogwyr yn y Wal Goch o’r rhanbarth.

Yn cwestiynu y Prif Weinidog yn y Senedd, beirniadodd y gwleidydd o Blaid Cymru y “siambls” ar y trenau sydd wedi amharu ar gefnogwyr o Gogledd Cymru oedd yn ceisio teithio i wylio Cymru yn chwarae yn erbyn Croatia yng Nghaerdydd.

Mae Mr Gruffydd eisiau sicrhau” na fydd hyn yn digwydd eto” pan fydd Cymru yn gwynebu Twrci yn y gem nesaf i ennill lle yn Ewro 2024, sydd ar Dachwedd 21.

Yn ymateb i’r beirniadaeth dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn “derbyn y pwyntiau” a wnaed.

Yn o gystal a hynny dywedodd y bydd yn  ofyn i'r Dirprwy Weinidog, Lee Waters, godi'r pwyntiau yna gyda Trafnidiaeth Cymru (TrC)

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Dwi eisiau codi'n benodol gyda chi yr anrhefn llwyr oedd ar y trenau wrth i gefnogwyr pêl-droed o ogledd Cymru geisio teithio lawr i wylio Cymru yn chwarae Croatia yn ddiweddar.

“Nawr, mi oedd hi'n siambls llwyr, ac mi oedd yna drên arbennig, gyda llaw, i gefnogwyr o'r de oedd eisiau mynd i Wrecsam i weld Cymru yn chwarae Gibraltar, ond dim trên ychwanegol cyfatebol i gefnogwyr o'r gogledd oedd eisiau dod lawr i weld y tîm cenedlaethol yn chwarae yng Nghaerdydd.

“Roedd rhai o'r trenau mor llawn mi oedd yna bobl ar y platfform yn y Fenni, ac yn gorsafoedd ar ôl hynny, yn llythrennol yn methu mynd ar y trenau. Mi oedd pobl oedd ar y trenau yn llythrennol yn methu cyrraedd y tai bach.

“Nawr, dyw hwn ddim yn rhywbeth sydd ddim ond wedi digwydd unwaith; mae e'n digwydd bob tro bron iawn.

“Mae rhywun yn teimlo bod yna fethiant llwyr pan fydd e'n dod i drefnu ar gyfer digwyddiadau mawr, yn enwedig pan fydd pobl a chefnogwyr o'r gogledd eisiau dod i Gaerdydd i weld gemau pêl-droed.

“Felly, a wnewch chi sicrhau, Brif Weinidog, yn sgil yr hyn roeddech chi'n dweud ynglŷn â'r trenau ychwanegol yn dod ar-lein, na fydd hyn yn digwydd eto pan fydd Cymru'n chwarae Twrci mewn rhai wythnosau, a hefyd sicrhau y bydd teithwyr o'r gogledd yn cael yr un gwasanaethau ychwanegol ag y mae teithwyr o'r de yn eu cael i ddilyn y tîm pêl-droed cenedlaethol?”

Atebodd y Prif Weinidog: “Wel, Llywydd, dwi'n derbyn y pwyntiau mae'r Aelod yn eu gwneud. Fe allaf ofyn i'r Dirprwy Weinidog godi'r pwyntiau yna gyda TrC cyn y gemau sydd i ddod.”

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-11-03 16:17:18 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd