AS yn galw ar reolwyr trenau i fynd i’r afael â ‘siambls’ cyn gêm ail gyfle Cymru

Mae AS yn galw ar reolwyr trenau i fynd i’r afael â ‘siambls’ mae cefnogwyr pêl droed Cymru yn dioddef.

Mae Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, wedi herio Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru (TrC) i sicrhau eu bod yn datrys y broblem cyn gêm ail gyfle cynderfynol Cymru yn erbyn y Ffindir yng Nghaerdydd ar Fawrth 21.

Os mae Cymru yn ennill y gêm yna bydd y tîm yn chwarae unai Gwlad Pwyl neu Estonia pump diwrnod yn ddiweddarach i gystadlu am le yn Euro 2024.

Mae dim digon o drenau a gwasanaeth gwael, yn enwedig o ac yn ôl i Ogledd Cymru, wedi amharu ar emau pêl droed rhyngwladol yng Nghaerdydd – fel y gem 1 – 1 yn erbyn Twrci a welodd Cymru yn methu allan ar ennill lle awtomatig yn Euro 2024.

Mae rheolwyr Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi ymddiheuro am y problemau gan ddweud doedd yna ddim digon o gerbydau ar draws y rhwydwaith. Yn o gystal a hynny roedd yna gyfaddefiad eu bod nhw wedi canolbwyntio mwy ar rygbi yn draddodiadol.

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: “Ni ddylai profiad cefnogwyr pêl droed sy’n teithio i weld Cymru yn chwarae gael ei ddifetha achos dydi’r trenau iawn ddim yn teithio ar yr amseroedd iawn.

“Yn anffodus dyna oedd profiad nifer o gefnogwyr sydd wedi teithio i weld Cymru yn chwarae yn ddiweddar – yn enwedig rhai sydd wedi bod yn teithio o Ogledd Cymru. Nid yn hyn yn ddigon da.

“Dioddefodd cefnogwr a deithiwyd o Ogledd Cymru i weld Cymru yn chwarae Twrci ar Dachwedd 21 siambls arall. Roedd yna addewid o chwech trên o ogledd i de Cymru hefo o leiaf tri cerbyd yr un, ond yn y diwedd nid oedd digon o gerbydau, gan adael teithwyr ar drenau orlawn neu hyd yn oed yn gorfod aros ar y platfform.  

“Ar ôl y gem roedd disgwyliad i gyrraedd Caerdydd Canolog erbyn 22:05 i ddal y trên adref pan na fyddent yn gadael y stadiwm tan o gwmpas 21:45. I fod yn blwmp ac yn blaen mae o’n hurt.  

“Nid unwaith yn unig mae hyn wedi digwydd. Mae o yn digwydd bron bob tro mae gem pêl droed rhyngwladol yng Nghaerdydd.  

“Mae o yn glir bod methiant llwyr pan mae o’n dod at wneud trefniadau addas ar gyfer ddigwyddiadau pwysig, yn enwedig pan mae pobl a cefnogwyr eisiau teithio i Gaerdydd o’r gogledd i weld gemau pêl droed.

 

“Mae hyn yn broblem rydw i wedi codi yn rheolaidd gyda gweinidogion Llywodraeth Cymru a’r Prif Weinidog a mae nhw wedi gaddo y buasent yn cysylltu hefo Trafnidiaeth Cymru i sicrhau ei fod yn cael ei ddatrys.

“Wedyn pan mae gem bwysig yn dod o gwmpas does dim byd wedi newid. Mae angen i Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru ddelio gyda hyn cyn y gem yn erbyn Y Ffindir ar Fawrth 21. Mae’n brawf i weld os mae’r gwasanaeth wedi gwella.

“Er fy mod yn croesawu yr ymddiheuriad gan Drafnidiaeth Cymru am y gwasanaeth gwael mae cefnogwyr Cymru wedi dioddef yn ddiweddar, fydd o yn golygu dim byd os nad ydynt yn delio hefo’r problemau hir-dymor yma.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-12-01 13:59:24 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd