AS yn llongyfarch enillwyr Gogledd Cymru o ‘Oscars gwledig’

Mae AS wedi llongyfarch busnesau o Ogledd Cymru sydd wedi ennill gwobrau gwledig.

Dywedodd Llyr Gruffydd, sydd yn cynrychioli’r rhanbarth yn y Senedd, bod Gwobrau Cynghrair Cefn Gwlad yn “ffordd gwych” o anrhydeddu y bobl sy’n cadw “Cymru wledig yn ffynnu”.

Enillodd Parc Carafannau Llanbenwch, ger Rhuthun, yn y categori Menter Wledig, enillodd Jones A’i Fab, o Llanrwst, yn y categori Cigydd, ac enillodd Y Llew Gwyn yn y categori Tafarn.

Dywedodd Mr Gruffydd, o Plaid Cymru, ei bod hi yn “bwysicach nag erioed i gefnogi ac i ddathlu” y busnesau sydd yn “elfen sylfaenol o’n cymunedau gwledig yng Nghymru.”

Cafodd y Gwobrau, sydd hefyd yn cael eu hadnabod fel yr ‘Oscars Gwledig’ eu creu achos o’r angen i gefnogi ac i hybu cymunedau gwledig.

Maent yn dathlu pobo sydd yn gweithio i sicrhau bod diwydiant bwyd a ffermio, busnesau bach, sgiliau traddodiadol, mentrau sy'n edrych tua'r dyfodol, a’r boblogaeth, yn gallu ffynnu.

Mae yna bump categori i gyd, sef Bwyd/Diod Lleol, Siop y Pentref/Swyddfa Bost, Cigydd, Menter Wledig, a Tafarn.

Cafodd yr enillwyr eu cyhoeddi mewn digwyddiad yn y Senedd a gafodd ei gyd-noddi gan Mr Gruffydd, sydd yn Weinidog Cysgodol ar gyfer Materion Gwledig.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Hoffwn longyfarch enillwyr Gwobrau Cynghrair Cefn Gwlad o Ogledd Cymru.

“Mae’r gwobrau yma yn gyfle i roi llwyfan i fusnesau arbennig.

“Mae busnesau fel Parc Carafannau Llanbenwch, Jones A’i Fab, a’r Llew Gwyn yn haeddu clod am y cyfraniad gwerthfawr y mae nhw yn ei wneud achos nhw yn elfen sylfaenol o’n cymunedau gwledig yng Nghymru.

“Mae o yn dyst i’r gwaith caled a’r gwasanaeth ymroddgar y maent yn darparu i’w cymunedau.

“Rydym i gyd yn gwybod bod ei cymunedau gwledig o darn straen mawr a dyna pam ei bod hi’n bwysicach nag erioed i gefnogi ac i ddathlu y busnesau yma.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-03-08 17:02:32 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd