AS yn nodi Mis Ymwybyddiaeth Parlys Serebral

Mae AS wedi nodi Mis Ymwybyddiaeth Parlys Serebral trwy rhoi clod i elusen am eu gwaith “pwysig” yn cefnogi plant a’u teuluoedd.

Wnaeth Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, gyfarfod hefo pobl o Cerebral Palsy Cymru i glywed am eu gwaith i “wella ansawdd bywyd bob un plentyn yng Nhymru sy’n byw gyda’r cyflwr.”

Mae Cerebral Palsy Cymru yn ganolfan arbenigol sydd yn cynnig therapi i plant sydd hefo, neu sydd o bosib hefo parlys serebral, sef y anabledd mwyaf cyffredin mewn plant yn fyd-eang.

Mae gan yr elusen ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, therapyddion iaith a lleferydd sydd yn arbenigwyr mewn parlys serebral.

Mae nhw yn gweithio yn agos gyda plant a’u teuluoedd er mwyn deall a cefnogi eu anghenion unigryw.

Mis Ymwybyddiaeth Parlys Serebral ydi yr adeg mae mudiadau ar draws y byd yn dod yng nghyd i godi ymwybyddiaeth o’r clefyd.

Mae parlys serebral yn derm ymbarél ar gyfer grŵp o glefydau sydd yn effeithio ymennydd baban neu blentyn tra mae’n datblygu.

Mae o yn achosi niwed i’r ymlynydd sydd yn digwydd yn ystod beichiogrwydd o gwmpas plentyn yn cael ei eni neu o fewn dau mynydd  hynny.

Gall y ffordd y mae parlys serebral yn effeithio plentyn amrywio yn dibynnu ar faint o niwed sydd yn yr ymennydd a’i leoliad, yn o gystal ag oed y plentyn pan mae’r niwed yn digwydd.

Mae o yn gyflwr gydol oes sydd yn effeithio symudiad a ymddaliad.. Yn aml mae anawsterau eraill yn o gystal a’r nodweddion yma.

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS, o Blaid Cymru: “Roedd hi’n leser i gyfarfod a’r tîm o y y Senedd i ddysgu am y gwaith pwysig mae nhw yn ei wneud.

“Mae Mis Ymwybyddiaeth Parlys Serebral yn ein atgoffa am bwysigrwydd cefnogi plant a’u teuluoedd ar draws Cymru sydd yn byw gyda’r cyflwr.

“Gall ddarganfod bod gan eich plentyn, neu ei bod hi’n bosib bod gan eich plentyn parlys serebral fod yn llethol ac yn aml nid yw teuluoedd yn siŵr o lle i droi am gefnogaeth.

“Mae Cerebral Palsy Cymru yn cynnig rhywle i nhw droi ato achos mae nhw yn bwriadu gwella ansawdd bywyd bob un plentyn yng Nghymr sydd yn byw gyda’r cyflwr.

“Cafodd o ei greu gan deuluoedd ac ar gyfer teuluoedd ac achos o hynny, fel mudiad mae nhw yn ceisio sicrhau bod teuluoedd yn ganolog i bopeth mae nhw yn ei wneud.

“Pwrpas hyn ydi i leihau straen ar deuluoedd ac i wella canlyniadau ar gyfer plant.

“Rydw i yn deall bod enw da Cymru yn tyfu fel gwlad arloesol yn y ffordd mae parlys serebral yn cael i drin a’i reoli a bod Cerebral Palsy Cymru yn cyfrannu i hynny.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-04-19 15:18:08 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd