Cefnogwch cais #Wrecsam2025

MS yn cefnogi cais diwylliant Wrecsam 2025

Mae Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru yn gwahodd ei gyd-seneddwyr i gefnogi cais Wrecsam ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2025.
Mae Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, wedi cyflwyno Datganiad Barn yn y Senedd i gefnogi’r unig gais o Gymru sydd ar ôl ar y rhestr hir o wyth.
Dywedodd: “Wrecsam yw’r unig gais o Gymru sydd ar ôl yn y ras felly rwy’n gobeithio y bydd fy nghyd-aelodau yn y Senedd yn ymuno â mi i gefnogi eu hachos.
“Mae ennillwyr blaenorol y wobr, fel Hull, wedi gweld buddsoddiad o £200 miliwn a chreu 800 o swyddi oherwydd y flwyddyn ddiwylliant. Pe bai Wrecsam yn llwyddiannus, hwn fyddai’r tro cyntaf i dref neu ddinas Gymreig ennill y teitl.
“Eleni mae’r cais yn agored i drefi, siroedd a dinasoedd am y tro cyntaf a dwi’n obeithiol iawn y bydd cais Wrecsam yn ddigon cryf i gyrraedd y rhestr fer fis nesaf ac yna, pwy a wyr, gall unrhyw beth ddigwydd.
"Mae angen cefnogaeth pawb yn y gymuned er mwyn i hyn ddigwydd. Dyna pam rydw i'n gwahodd Aelodau'r Senedd o bob plaid i gefnogi cais diwylliant Wrecsam a defnyddio'r hashnod #Wrecsam2025 - plis ysgrifennwch at eich MS i gefnogi'r unig blaid Gymraeg." bid ar y rhestr hir o wyth.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2022-01-25 16:32:03 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd