Herio'r Toriaid am dorri budd-daliadau

Part of Rhyl still the most deprived area in Wales - North Wales Live

Mae MS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi herio’r Torïaid i amddiffyn cynlluniau i dorri Credyd Cynhwysol i fwy na chwarter yr holl deuluoedd sy’n byw mewn un etholaeth yn y Gogledd.

Mae arolwg gan Ymddiriedolaeth Joseph Rowntree wedi datgelu mai Dyffryn Clwyd, sy’n cynnwys y Rhyl, Dinbych a Prestatyn, fydd yn un o’r ardaloedd i ddioddef waethaf gyda 26% o’r holl deuluoedd yn hawlio Credyd Cynhwysol neu Gredydau Treth Gweithio.


Mae Llywodraeth Dorïaidd y DU yn bwriadu lleihau taliadau Credyd Cynhwysol o £1040 y flwyddyn o fis Hydref.


Dywedodd Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, y byddai'r toriad yn taro'r rhai mwyaf bregus galetaf ar adeg o gostau byw cynyddol ac ansicrwydd swyddi: "Mae'r Torïaid yn Llundain yn ymddangos yn hapus iawn i daflu biliynau o bunnoedd o arian cyhoeddus at eu ffrindiau cyfoethog, sydd wedi tyfu'n gyfoethocach ar gontractau PPE ac ati. Nawr maen nhw'n disgwyl i'r tlotaf yn ein cymunedau dalu'r pris gyda'r toriad gwarthus yma o £20 yr wythnos mewn Credyd Cynhwysol.

"Mae gan etholaeth Dyffryn Clwyd rai o'r cymunedau tlotaf yng Nghymru ac mae ymhlith y 10 ardal yr effeithiwyd arnynt waethaf yng Nghymru o ran y toriad yma. Tybed beth yw barn yr AS Torïaidd lleol am yr ymosodiad hwn ar filoedd o deuluoedd lleol? A wnawn nhw barhau i gefnogi Llywodraeth y DU neu a fyddent yn sefyll dros gymunedau dan bwysau?"


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2021-09-01 10:38:49 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd