MS wedi ‘siomi’ bod cangen NatWest yn cau

Mae MS wedi “siomi” bod cangen NatWest yn cau yng Ngogledd Cymru.

Mae Llŷr Gruffydd, o Blaid Cymru, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, wedi galw ar y grŵp bancio i “ailfeddwl” y penderfyniad i gael gwared o’r gangen ar stryd fawr yn Shotton, Nglannau Dyfrdwy a fydd yn cau ar y 9ed o Dachwedd y flwyddyn yma.

Y bydd trigolion Shotton yn gorfod teithio i’r Wyddgrug i gael hyd i’r gangen NatWest agosach.

Cyhoeddodd NatWest yn ddiweddar y bydd y grŵp bancio yn cau 36 o ganghennau ar draws y DU, sydd yn ergyd difrifol i strydoedd mawr ar hyd a lled y wlad.

Dywedodd Llyr Gruffydd MS: “Rydw i wedi siomi yn arw hefo penderfyniad NatWest i gau y gangen ar stryd fawr Shotton.

“Mae hyn yn ergyd enfawr i’r gymuned leol, ac i fusnesau a’r trigolion sydd yn dibynnu ar y gangen ar y stryd fawr i gael mynediad i wasanaethau bancio hanfodol.  

“Rydw i yn annog NatWest i ailfeddwl y penderfyniad yma, a fydd yn cael effaith negyddol ar bobl yr ardal.

“Mae o yn destun tristwch ein bod yn gweld mwy a mwy o gymunedau ar draws Cymru yn troi fewn i ddiffeithdiroedd ariannol, lle mae cael mynediad i wasanaethau bancio yn fewn i foesuthrwydd.  

“Fydd y newyddion yma yn destun pryder i gwsmeriaid, yn enwedig rhai dydd ddim yn medru gwneud eu bancio arlein.

“Beth bynnag mae’r banc yn dweud, mae o yn anochel y bydd y penderfyniad yma yn arwain at bobl sydd yn cael trafferth cael mynediad i wasanaethau digidol yn syrthio yn bellach tu ôl.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-07-14 13:41:01 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd