Tata Shotton: AS yn galw am sicrwydd yn sgil newyddion ‘torcalonnus’ am swyddi yn cael eu colli

Yn ymateb i newyddion am 3,000 diswyddiad yn safle Tata ym Mhort Talbot dywedodd AS Plaid Cymru ar gyfer Gogledd Cymru, Llŷr Gruffydd:

“Mae hyn yn ergyd torcalonnus i filoedd o weithwyr Tata a’u teuluoedd, a nid hyn yw’r trosiad teg mae Llywodraethau yn Llundain ac yng Nghaerdydd wedi dweud wrthym ni eu bod nhw eisiau gweld.

“Rydw i yn gofyn am eglurder ar frys am ba effaith y bydd y penderfyniad yma yn ei gael ar y ffatri Shotton yn fy rhanbarth. Mae bron i 95% o’i ddeunydd crai yn dod o dde Cymru.

“Bydd unrhyw leihad yn y cyflenwad yna yn amlwg yn cael effaith a mae angen i’r cwmni roi eglurder ar frys am os y bydd y cyhoeddiad am Bort Talbot yn effeithio eu gweithwyr yng Ngogledd Cymru.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-01-26 15:06:12 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd