Toriad £300m yn ‘fygythiad difrifol’ i gamlesi y gogledd, medd AS

Mae toriad cyllid o £300m yn ‘fygythiad difrifol’ i gamlesi yn y gogledd, yn ôl AS.

 

Dywedodd Llyr Gruffydd, sydd yn cynrychioli y rhanbarth yn y Senedd, bod y gostyngiad llym yn “dychrynllyd” a rhybuddiodd y bydd yn arwain at ddirywiad “anochel” yng nghyflwr y rhwydwaith camlesi ac y gall hyd yn oed orfodi rhai adrannau i gau.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU setliad ariannol hirdymor ar gyfer Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, sydd yn cynnwys Glandŵr Cymru ar gyfer y cyfnod o 2027 i 2037.

Mae’r rhwydwaith yng Nghymru yn cynnwys Traphont Dŵr Pontcysyllte, Traphont Dŵr y Waun, a 11 milltir o gamlas Llangollen, sydd yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Cafodd Traphont Dŵr Pontcysyllte, a Traphont Dŵr y Waun, eu dylunio gan y peiriannwr sifil adnabyddus Thomas Telford.

Dywedodd Mr Gruffydd, o Blaid Cymru, bod y penderfyniad “anghyfrifol” gan Lywodraeth y DU wedi rhoi y Safle Treftadaeth y Byd UNESCO mewn “perygl” a mae o wedi galw ar weinidogion Torïaidd i “ailfeddwl”.

Mae’r swm yn ostyngiad sylweddol o dros £300 miliwn yn nhermau real dros gyfnod o ddeg mlynedd.

Mae maint y toriad wedi cael ei ragweld i godi bob blwyddyn, a cyrraedd gostyngiad blynyddol o bron i £50m erbyn diwedd y cyfnod grant yn 2036.

Mae’r toriad mor llym ei fod wedi creu pryderon y bydd yn anochel y bydd yn golygu toriadau i gyllideb cynnal a chadw camlesi, ac yn arwain at gamlesi yn gorfod cauyn y diwedd.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Mae angen cofio bod rhain yn ddyfrffyrdd hanesyddol, ac maent yn cynnwys Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

“Mae Traphont Dŵr Pontcysyllte, Traphont Dŵr y Waun, yn o gystal a 11 milltir o gamlas Llangollen yn ran pwysig o’n etifeddiaeth diwylliannol yng Nghymru, ac yn amlwg mae’r toriad yma gan Lywodraeth y DU yn fygythiad difrifol.

“Dros gyfnod o 10 mlynedd 0 2027 mae’n cynrychioli bron i haneru yn y gyllideb ar gyfer gamlesi yn nhermau real. Mae’n anochel y bydd yn arwain at ddirywiad yng nghyflwr y rhwydwaith camlesi a’r posibiliad dychrynllyd o gamlesi yn gorfod cau.

“Gwnaethpwyd y penderfyniad yma gan Lywodraeth y DU er bod adolygiad ei hun wedi cadarnhau bod ariannu’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd werth yr arian.

“Dangoswyd bod y rhwydwaith o gamlesi yn darparu buddion sylweddol i’r economi, i bobl a cymunedau, yn o gystal a natur a bioamrywiaeth.

“Mae’r cyhoeddiad yma yn creu peryg troi y cloc yn ôl ar un o storïau adfywio etifeddiaeth mwyaf llwyddiannus Cymru, ac y bydd yn arwain at golli cynefin hanfodol natur, mannau cyhoeddus poblogaidd, a cholled o buddion sylweddol i filiynau o bobl.

“I wneud pethau’n waeth, mae’r penderfyniad yma yn dod ar amser lle mae cost cynnal a chadw camlesi yn codi yn sylweddol. Mae camlesi yn dod a fuddion o wyrddni a choridorau naturiol i ardaloedd trefol

“Mae gweinidogion Torïaidd angen ailfeddwl y penderfyniad niweidiol yma.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-07-20 14:01:01 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd